Dieren Buddy

Wat is een Dierenbuddy®

Niet iedereen heeft familie of vrienden (m.a.w. een Dierenbuddy®) die kunnen bijspringen om te helpen als de nood aan de man is. Vooral als een eigenaar tijdelijk niet in staat is om voor zijn eigen dier te zorgen, bijvoorbeeld ouderen die plotseling worden geconfronteerd met ziekte of ander lichamelijk ongemak, waardoor ze enige tijd aan huis gebonden kunnen zijn.

Zij maken dan zich terecht zorgen wanneer ze hun hond niet kunnen uitlaten, of een ander huisdier tijdelijk niet die zorg kunnen geven die het nodig heeft.

Er zijn veel mensen met een kleine beurs die geen uitlaatservice of opvang voor een huisdier kunnen bekostigen. Natuurlijk willen ze dat hun huisdier de juiste zorg blijft krijgen. Een helpende hand van mensen uit de eigen buurt, een tijdelijke dierenbuddy, kan dan zeer welkom zijn.

De dagelijkse handelingen die steun behoeven betreffen onder andere het uitlaten van een hondje, of bijvoorbeeld het meewandelen bij het uitlaten omdat iemand slecht ter been is. Of bij voorbeeld helpen bij het verschonen van de kattenbak, konijnenhok of vogelkooitje.

Door het registeren van dierenbuddy’s probeert stichting Blijdschap Voor De Dieren een groot dekkingsgebied te creëren in Nederland zodat iedereen indien gewenst gebruik kan maken van een Dierenbuddy®. Vrijwilligers die zich aanmelden, als tijdelijke buddy, doen dat geheel vrijblijvend. en hebben geen enkele overeenkomst met de stichting BVDD. De BVDD bemiddelt alleen bij het zoeken naar een zorgverlener door het verstrekken aan zorgvrager van de haar bekende gegevens van aanbieders.

Meerdere doelstellingen 
Niet alleen wordt het dier geholpen met goede zorg. Ook neemt het feit dat iemand zich niet druk hoeft te maken over haar of zijn huisdier veel zorgen weg, waardoor mensen weer snel op de oude voet kunnen doorgaan.

Hulp bieden is incidenteel
Wij weten niet uit welke hoek van ons land en op welk moment een aanvraag voor steun binnenkomt. De stichting verwijst de zorgvrager zo mogelijk naar een vrijwilliger die in de buurt woont, opdat de zorgdrager contact kan leggen met een aanbieder. Dit kan alleen als er voldoende mensen in die omgeving zijn aangemeld.

Aanmelding is vrijblijvend
Wij zoeken vrijwilligers uit alle delen van het land die bereid zijn hulp op aanvraag te bieden, zodat aanvrager daaruit zelf een keus kan maken.

Hoe wordt u dierenbuddy en wat moet u weten? 
Meld u aan als dierenbuddy voor een tijdelijke periode! Let op: hulp is niet op structurele basis, maar slechts een tijdelijke noodhulp. Als een aanvraag is gedaan dan is het wel de bedoeling dat vrijwilliger en de zorgvrager goede afspraken met elkaar maken ook ten aanzien van eventuele financiële vergoedingen. Mocht door omstandigheden onverhoopt toch worden afgeweken van de hulpverlening dan hoort de stichting dat ook graag. Op deze wijze kan ze haar lijst met vrijwilligers/zorgvragers actualiseren.

Wij adviseren in geval van een aanvraag dat er bijvoorbeeld een bekende van de zorgvrager of maatschappelijke hulp bij het gesprek aanwezig is. Veiligheid en een goede klik met een vrijwilliger is voor de aanvrager van belang. ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’ en het is daarom aan te raden dat de zorgvrager een VOG-verklaring verzoekt aan de vrijwilliger.

Aanmelding vrijwilliger
Vrijwilligers die op incidentele basis en in de eigen buurt/wijk hulp willen bieden aan eigenaren met een huisdier in tijdelijke nood, kunnen zich aanmelden via het formulier hieronder. Zodra wij uw opgave hebben ontvangen vragen wij u vriendelijk om via onze website een inschrijvingsformulier in te vullen. U kunt deze hier vinden.Als wij een hulpvraag hebben ontvangen nemen wij contact op met een vrijwilliger die in de wijk/buurt woont van de zorgvrager (op basis van postcode). Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de zorgvrager over de incidentele en tijdelijke noodhulp die door de vrijwilliger wordt geboden.

Vereisten/Voorwaarden: 
Vrijwilligers die zich aanmelden dienen in het bezit te zijn van een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AP) en 18 jaar of ouder te zijn. 

Aansprakelijkheid
Stichting Blijdschap Voor De Dieren en haar team dragen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken en onderling gemaakte afspraken tussen de vrijwilliger en zorgvrager. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor ontstane schade in welke vorm dan ook, welke schade zowel bij de aanvrager dan wel bij de hulpbieder kan ontstaan.

Registrated Trade Mark
DIERENBUDDY® is een Registrated Trade Mark van Stichting Blijdschap Voor De Dieren en gedeponeerd bij het merkenregister onder depotnummer 1442239. Het logo (beeldmerk) in combinatie met het woord Dierenbuddy is dus als merk vastlegt (trademark). Het is niet toegestaan om zonder onze schriftelijke toestemming het woord dierenbuddy® te gebruiken.

Vragen en contact
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen. We zijn bereikbaar op 0545-201899 of 06-82000839.

-

Acquisitie, evenals het doorplaatsen op vacaturesites, wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature

Privacy
Om door te gaan dien je akkoord te gaan met ons privacy statement.

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu