Voucherregeling provincie Utrecht

 

 

 

 

 

 

Welkom op de actiepagina van de provincie Utrecht en Stichting DierenLot. De provincie Utrecht stelt de komende vier jaar € 50.000,- per jaar beschikbaar voor dierenorganisaties die zieke of aangereden wilde dieren uit de provincie Utrecht opvangen of vervoeren. Hiervan is € 10.000,- beschikbaar als noodfonds voor wanneer een organisatie in acute nood verkeert en de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar komt. Je kunt als wildopvangcentrum of dierenambulance in aanmerking komen voor een bijdrage door een vakgerichte cursus te volgen bij de DierenLot Academie.

Na het succesvol afronden van de cursus mag je geld aanvragen voor verbeteringen aan bijvoorbeeld de dierenambulance of het dierenopvangcentrum. Dit gebeurt via vouchers van € 3.000,- of € 5.000,-. Stichting DierenLot is het uitgifteloket van het provinciale geld en biedt gratis de cursussen aan. Van het subsidiebedrag is € 0,- bestemd voor de organisatie van stichting DierenLot zelf, waardoor wij 100% zullen uitkeren aan zelfstandige dierenambulances en wildopvangcentra.

Stichting DierenLot heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan en daarom hebben wij al onze kennisoverdracht gekoppeld onder de DierenLot Academie en bevat een uitgebreid workshopprogramma voor alle dierenhulpverleners in Nederland.

De DierenLot Academie is door het CRKBO gekwalificeerd als erkend opleidingsinstituut voor kort beroepsonderwijs. De cursussen worden in principe gegeven op de trainingslocatie in Arkel.

Let op! Met de provincie Utrecht is afgesproken dat de cursussen die aangeboden worden zich met name richten op:

 • Werven en behouden van vrijwilligers
 • Werven van fondsen
 • Publieksvoorlichting.

Kijk hier voor het volledige workshopprogramma en geef je snel op! Het aantal plaatsen per sessie is beperkt en vol = vol!

Toekenningsverslagen 

Een van de dierenhulporganisaties die heeft meegedaan aan de voucherregeling is Stichting DierenZorg Eemland. Zij hebben de subsidie gebruikt voor een nieuw CRM-systeem voor de fondsenwerving. Met dit programma kunnen zij effectiever communiceren met o.a. donateurs en zo komt de toekenning dus overeen met de investering met betrekking op de fondsenwerving. Lees hier meer. 

Ook Egelopvang Midden Nederland heeft gebruik gemaakt van de voucherregeling. Afgelopen jaar hebben zij hard gewerkt aan de professionalisering van de medische zorg voor de egels. Lees hier het verslag.

Reglement Voucherregeling

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een voucher, moet een organisatie aan criteria voldoen. Deze criteria zijn als volgt:

 • Er moet minstens één deelnemer per organisatie deelnemen aan een bovengenoemde cursus naar keuze en deze succesvol afronden
 • Een voucher heeft een waarde van € 3.000,- of  € 5.000,-
 • Een toekenning bedraagt nooit meer dan de opgegeven kosten
 • Het toegekende bedrag kan doelmatig besteed worden aan het onderhoud van – of aanschaf van fysieke benodigdheden voor het opvangcentrum of dierenambulance, maar ook voor het verbeteren van bijvoorbeeld fondsenwervende middelen, het werven van vrijwilligers, het leveren van maatwerk trainingen zoals ICT-kennis, en andere maatregelen te verbetering van dierenwelzijn.
 • De voucher kan aangevraagd worden door opvangcentra die (aantoonbaar) dieren opvangen vanuit de provincie Utrecht of dierenambulances met het werkgebied provincie Utrecht.
 • Er worden in totaal maximaal 3 vouchers per organisatie toegekend, waarvan in principe  maximaal 1 per kalenderjaar.

 

Erkenning

Een dierenhulporganisatie komt in aanmerking als wordt voldaan aan de volgende criteria. De organisatie:

 • Heeft als doel zich in te zetten voor dieren in nood, zwerf- en natuurdieren, in Nederland.
 • Staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als stichting of vereniging en heeft een onafhankelijk bestuur
 • Heeft statuten van de organisatie, waaruit de doelstelling van hulp aan dieren in nood helder duidelijk blijkt, aangeleverd
 • Heeft een ANBI-status
 • Voldoet aan de wet- en regelgeving
 • Kan recente jaarstukken aanleveren

Aanvraagprocedure

De vouchers kunnen aangevraagd worden via een speciaal aanvraagformulier op de actiewebsite (www.samenvoordieren-utrecht.nl). Daarbij moeten de organisaties naast algemene gegevens o.a. de volgende zaken aangeven:

 • een beschrijving van een project / materialen / middelen die zij met de financiële steun willen realiseren
 • uitleg over het belang van het aangevraagde voor dieren
 • een offerte of onderbouwde kostenraming.

 

Toetsing en verantwoording

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Stichting DierenLot houdt bij wie deelneemt aan de betreffende cursussen en beoordeelt in eerste instantie aan de hand van de bovengenoemde criteria de aanvragen voor een voucher. Aanvragen worden geïnventariseerd en geanalyseerd door de afdeling beneficiantenrelaties en vervolgens aan de directie voorgelegd. De beoordeling vindt helder en transparant plaats om de schijn van willekeur te voorkomen. Bij twijfelgevallen zal in overleg worden getreden met de provincie Utrecht. Als de aangeleverde stukken geen reden geven om er negatief over te oordelen, zal een aanvraag gehonoreerd worden. Vervolgens ontvangt de aanvrager binnen een maand na aanvraag via Stichting DierenLot het bedrag op de bankrekening. Ook hiervan wordt een gedegen administratie bijgehouden. Vervolgens legt DierenLot jaarlijks verantwoording af aan de provincie Utrecht welke organisaties hebben deelgenomen aan zowel de cursussen als de voucherregeling.  Na ontvangst van een steuntoekenning over de besteding verantwoording leggen deelnemende organisaties verantwoording af  d.m.v. een tekstverslag met foto’s. Verantwoording wordt eveneens afgelegd door het plaatsen van foto’s of een filmpje van het object waar het bedrag aan besteed is. Dit zal op de actiewebsite www.samenvoordieren-utrecht.nl worden geplaatst. Als bewijsstuk dient door de aanvrager een kopie van een bankafschrift te worden aangeleverd aan Stichting DierenLot. De aanvragende organisatie levert na toekenning en besteding een jaarverslag aan inclusief financiële verantwoording.

 

Aanmeldformulier voucher provincie Utrecht

Ik heb succesvol deelgenomen aan een cursus van de DierenLot Academie op het gebied van werven en behouden van vrijwilligers, werven van fondsen of publieksvoorlichting.

Mijn organisatie voldoet aan de criteria en komt graag in aanmerking voor een bijdrage.

Beschrijf hieronder kort welk project je met de financiële steun van de provincie Utrecht voor jouw organisatie wilt realiseren en welke materialen / middelen je daarvoor nodig hebt.
Geef hier gespecificeerd aan wat de kosten zijn voor het aangevraagde door middel van offertes of onderbouwde begrotingen.
NB: indien u bij meerdere organisaties financiële steun heeft aangevraagd voor dit project, geeft u dan hier ook aan bij wie en voor welk bedrag.

Zodra wij je aanmelding ontvangen hebben, krijg je zo spoedig mogelijk bericht van ons over de toekenning!

* Velden met een * zijn verplicht
Stichting DierenLot gaat vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Wil jij weten wat wij doen met je persoonsgegevens? Lees dan ons privacy statement.
-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu