Zeehonden vogelvrij?

 

Op 13 maart heeft Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een schokkend advies ontvangen van de wetenschappelijke commissie die is aangesteld om onderzoek te doen naar de zeehondenopvang in Nederland. Uit dit rapport blijkt dat deze commissie de Minister aanraadt om
zieke of gewonde zeehonden voortaan zoveel mogelijk aan hun lot over te laten en desnoods af te maken op het strand. Daarnaast mogen jonge zeehondenpups die hun moeder kwijt zijn, oftewel huilers, pas na 24 uur gered worden.
Dat betekent dat veel van deze jonge dieren  moederziel alleen van de honger zullen sterven. Dit zogenaamde ‘nee tenzij’- beleid past helemaal bij de opvatting dat we de ‘natuur’ in Nederland gewoon haar gang moeten laten gaan. Dit terwijl de zeehonden die bij de Nederlandse kust en de Waddeneilanden leven, voortdurend last hebben van toerisme, overbevissing en vervuiling.

  

 

Stichting DierenLot is zeer verontwaardigd over dit advies, juist ook omdat de Minister beloofd heeft dat er in het advies zowel ruimte moest zijn voor de visie van natuurbeschermers (die denken aan soortbehoud) als dierenhulpverleners (die opkomen voor elk dier in nood). Maar in het rapport is veel te weinig rekening gehouden met het dierenwelzijn en het feit dat je volgens de wet verplicht bent om een dier in nood te helpen.

Als ‘helpen’ volgens de Minister betekent: zeehonden dood maken terwijl zo’n dier nog uitstekend te redden valt, lijkt het hier puur om een ordinaire kostenbesparing te gaan. Immers: de zeehondenopvangcentra in Nederland kampen al jaren met grote tekorten om zeehonden op te vangen en zij ontvangen geen subsidie. Wij vragen de Minister om  geld te steken in het opvangen van zeehonden in plaats van in het opleiden van zeehondenjagers! Met dit rapport draaien we de klok 55 jaar terug, toen de zeehondenjacht in Nederland verboden werd!

In Duitsland, Schleswig Holstein, is het inmiddels al heel ‘normaal’ dat jagers zo’n 500 zeehonden per jaar doodschieten. Ondanks hevige protesten van dierenliefhebbers en het feit dat de zeehond een beschermde diersoort is. Jagers mogen zelf beslissen of een zeehond naar de opvang gaat of niet. Dat heeft er toe geleid dat er maar een handjevol zeehonden uiteindelijk in de opvang terecht komt!

   

Een soortgelijke constructie stelt de commissie nu aan de Minister voor. Zij wil dat er alleen nog maar speciale ‘zeehondenwachters’ worden aangesteld die mogen beoordelen of een zeehond mag worden gered of niet. Daarmee wordt het goede werk dat vele tientallen vrijwilligers van onder andere het Reddingsteam Zeedieren nu doen voor de zeehonden teniet gedaan en zelfs strafbaar gesteld. 

DierenLot doet een dringend beroep op Minister Schouten om het advies van deze commissie naast zich neer te leggen. Het is tijd om eerst de belofte na te komen dat er óók serieus wordt gekeken naar dierenwelzijn en de wens om een zeehond in nood te willen helpen als dit dier door mensen in de problemen is gekomen. Want elk dierenleven telt!

Daarom komen wij samen met u in actie! Teken onze petitie en help ons mee dit advies van tafel te krijgen!

 


 

Hier vindt u een samenvatting van de wetenschappelijke onderzoeken die juist tegen dit advies pleiten. Deze onderzoeken zijn te weinig meegenomen in het plan en wij vragen dan ook de minister om deze onderzoeken mee te nemen of zich niet alleen te baseren op de oude onderzoeken die in het rapport zijn meegenomen, maar nieuw onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de actuele stand van zaken en het gedrag van de zeehonden in Nederland.

Deel dit artikel met anderen: