Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Stichting DierenLot, hierna te noemen DierenLot. Een ieder die gebruik maakt van deze site -voor welke doeleinden dan ook- gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website van DierenLot.

Privacy en cookies

Door het gebruik van onze website aanvaard je onze cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies kun je ons privacy statement raadplegen. 

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. DierenLot is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacy statement, inclusief de daarbij horende cookie-bepalingen, zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. 

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij DierenLot. Gebruiker mag kopieën maken voor eigen gebruik van de informatie en afbeeldingen bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Hierbij dient te allen tijde de bron vermeld te worden. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van DierenLot in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van DierenLot en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DierenLot.  

Nietigheid  

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en DierenLot aan het overblijvende gedeelte gebonden.   

Transacties

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van eenmalige en creditcard transacties via deze website. Over transacties worden door DierenLot en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. DierenLot is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een eenmalige en/of creditcard donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. Het herroepingsrecht, de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, is niet van toepassing op giften en donaties. 

Diversen

DierenLot behoudt het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden worden zo veel mogelijk in goed overleg opgelost. Indien het geschil niet in goed overleg kan worden opgelost zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. 

Vestigingsadres en registratie  

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 18076548  
Stichting DierenLot
Stationsweg 29
4241 XH Arkel

[email protected]
RSIN/fiscaalnummer: 815546841

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu