Over ons

Nog veel te veel dieren leiden in Nederland een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, gewond op straat gezet of gewoon maar aan hun lot overgelaten. Dit kan niet en dit mag niet gebeuren.

Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan en wil ze graag helpen. We vinden het daarbij belangrijk om met name lokale en regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen. Want die hebben het verreweg het moeilijkst met het financieren van hun hulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvangcentra, dierenasiels of organisaties in het land die zich met het redden van dieren bezig houden, zoals de dierenambulances. Stichting DierenLot werkt uitsluitend op aanvraag. 

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschaps- , zwerf- en natuurdieren is ons doel. Hierbij is een fijnmazig netwerk van lokale dierenwelzijnsorganisaties van belang voor mens én dier. Dat netwerk is er al dus we willen het in stand houden, versterken en beschermen.

Directe hulp

Onze directe hulp is gericht op het schenken van geld voor bijvoorbeeld verbouwingen en aanpassingen aan de opvang. Het bouwen van quarantaineruimtes, hekwerk rondom de weides voor de dieren, etc.. Voor alle diergerelateerde zaken kunnen dierenhulporganisaties in aanmerking komen voor steun van DierenLot.

 

Hulp in natura

Dierenambulances

Zo’n 10 jaar geleden bestonden veel van de steunaanvragen bij DierenLot uit verzoeken om de oude auto, die allang afgeschreven was, nog een keer te repareren. De organisaties hadden geen geld voor een nieuwe auto maar de auto was hard nodig om de dieren veilig te kunnen vervoeren. Dat heeft geresulteerd in de DierenLot Dierenambulance (er rijden op dit moment 4 verschillende modellen, met ieder zijn eigen specifieke kenmerken en inzet). Want geld geven voor het oplappen van zo’n oude auto, is eigenlijk weggegooid geld. Veel beter leek het dan ook om eigen dierenambulances te ontwikkelen die milieuvriendelijker zijn (eco-diesel) en bedrijfszeker. Op dit moment rijden er ruim 170 door heel Nederland, die wij in bruikleen geven aan de dierenhulporganisaties.

Diervoer en dierbenodigdheden

Ook de uitgifte van diervoer en dierbenodigdheden is steeds belangrijker geworden. Vanuit ons distributiecentrum in Arkel verspreiden we op jaarbasis meer dan 1.800 pallets diervoer en dierbenodigdheden aan de dierenhulporganisaties. Dit is niet alleen erg mooi voor de dierenhulporganisaties (dierenvoedsel banken, asielen en andere opvangen) want die realiseren een gigantische kostenbesparing of kunnen hun dienstverlening uitbreiden. Ook voor de diervoerderleveranciers en het milieu is dit een hele grote stap vooruit. Het grootste deel van deze pallets zou anders vernietigd zijn. Kapitaal en grondstofvernietiging die niet meer van deze tijd is. Hergebruik, nieuwe kansen en mogelijkheden zien en daar dierenhulporganisaties beter van laten worden. Dat past bij DierenLot!

Bewustwording en voorlichting

Om dierenleed aan te pakken is het erg belangrijk om bewustwording en voorlichting als belangrijke pijler binnen de organisatie te houden. Wij willen helpen door het publiek bewust te maken van dierenleed in Nederland, zodat er meer begrip komt, leed voorkomen kan worden én eerder ingegrepen kan worden als dierenleed zichtbaar is. Immers: als we niet laten zien dat er dierenleed is en doen alsof er geen dierenleed is in Nederland, kunnen we ook geen vuist maken tegen dierenleed. 

Vaak ook is dierenleed niet eens bewust, maar ingegeven door onwetendheid: geen speelkameraadje voor een konijn, een jachthondje dat vooral binnen moet zijn en bijna geen tijd krijgt om te rennen, een reetje wat rustig op zijn moeder ligt te wachten oppakken en meenemen omdat hij zo alleen lijkt... Allemaal voorbeelden van onbewust dierenleed.

In dat kader hebben we in mei 2019 voor de 1e keer het magazine #samenvoordieren verstuurd naar al onze donateurs, dierenartsen en alle cliënten van de bij ons aangesloten dierenvoedselbanken. #samenvoordieren is een publieksblad waar we op een laagdrempelige manier voorlichting geven over de verzorging van huisdieren, tips en weetjes over dieren in de Nederlandse natuur en allerlei andere informatie over dieren in het algemeen. Dit publieksblad verschijnt 3x per jaar. Wij sturen dit naar alle donateurs omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen de kans hebben informatie over dieren tot zich te nemen. Veelal horen we ook terug dat donateurs het blad doorgeven of op de leestafel in de bibliotheek leggen, zodat anderen het ook kunnen lezen en de nuttige informatie dus tot zich nemen.

Ondersteunen van overheden met dierenwelzijnsvraagstukken

Lobby wordt steeds belangrijker en kunnen wij ook steeds beter faciliteren binnen DierenLot. Juist door onze groei en doordat wij sterk geworteld zijn binnen de lokale en regionale organisaties, zijn wij een belangrijke sparringpartner geworden voor diverse overheden en worden we voor veel verschillende onderwerpen aan tafel gevraagd op het gebied van dierenwelzijn.

Op provinciaal gebied hebben we met name voor zwerfkatten (verbod op jacht) en natuurdieren al veel kunnen betekenen. In Zeeland spelen we een belangrijke verbindende rol in twee pilotprojecten om de overlast van zwerfkatten tegen te gaan. In Noord Holland hebben we samen met de Wildopvangen in de provincie stappen gezet om meer geld beschikbaar te krijgen voor de wildopvangen. 

Bij het ministerie zitten we aan tafel over verschillende onderwerpen zoals wilde dieren in Nederland, hoog risico honden, broodfok en chipplicht voor katten. Allemaal onderwerpen waar we de kar kunnen trekken voor de dierenhulporganisaties in het land. Wij kunnen hun stem laten horen. Politici vragen regelmatig ruggespraak over dossiers aan ons en stellen Kamervragen over onderwerpen die wij aandragen. Hierin zoeken we ook bewust contact met de middenpartijen: D66, PVDA, VVD en CDA.

Diervriendelijke gemeente van het jaar

In 2018 hebben we de verkiezing Diervriendelijke gemeente van het jaar in het leven geroepen. De verkiezing van de diervriendelijke gemeente van het jaar is in het leven geroepen om zorg voor dierenwelzijn te belonen en als voorbeeld en mogelijke inspiratie voor andere gemeenten te dienen. Want er zijn gelukkig steeds meer gemeenten die dierenwelzijn belangrijk vinden en zorg voor dieren verankeren in het beleid. Mede door deze verkiezing is het platform DierVizier ontstaan waar gemeenten kennis kunnen delen en elkaar kunnen vinden om te overleggen over diergerelateerde issues.

Kennisdeling

In de zomer van 2019 openden wij de DierenLot Academie: ons eigen opleidingsinstituut. Omdat we de behoefte merkten binnen de vrijwilligers van de dierenhulporganisaties om meer kennis tot zich te nemen en te delen met elkaar.
Op onze Landelijke Bijeenkomsten Dierenhulpverlening komen 2x per jaar ruim 1.250 dierenhulpverleners bij elkaar die een hele dag in korte lezingen worden bijgepraat over een bepaald onderwerp. En wij merkten daar dat er ook behoefte was aan verdieping van die kennis, om intensiever met elkaar te netwerken en van elkaar te leren. Veel dierenhulporganisaties maken gebruik van de georganiseerde dagen en zijn tevreden over dat wat ze aangeboden wordt.

Vakblad Dierenhulpverlening

In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers en betaalde krachten actief in of betrokken bij de hulpverlening aan dieren. Van dierenasiel tot vogel- en wildopvang, van dierenambulance tot dierenpolitie, van dierenarts tot paraveterinair of als bestuurder of ambtenaar bij de overheid. Maar een vakblad voor deze professionals bestond nog steeds niet. Kennisdeling is echter essentieel om dieren in nood snel en vakkundig te kunnen helpen. Daarom heeft Stichting DierenLot het initiatief genomen voor het Vakblad Dierenhulpverlening, met medewerking van onder andere Piet Hellemans (dierenarts). Het blad wordt verstuurd naar ruim 4.000 professionals die zich op wat voor manier dan ook met de hulp aan dieren bezighouden. Dit Vakblad verschijnt 6x per jaar.

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu