DierenLot in een notendop: Kerncijfers, prestaties en programma's

Stichting DierenLot werkt uitsluitend op aanvraag. We hebben daarom wel verwachtingen maar geen doelen anders dan de genoemde kwalitatieve. Als er morgen geen (steun)aanvragen meer zijn, houden we op (letterlijk). Er zijn echter nog steeds meer steunaanvragen en een groeiende ondersteuningsbehoefte en daarom moeten we nog steeds verder groeien in omvang om aan de groeiende vraag om ondersteuning te kunnen blijven voldoen. De verwachtingen, kernpunten en kerncijfers hiervan zijn onderstaand samengevat.

Wat zijn onze kernpunten

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschaps- , zwerf- en natuurdieren is ons doel. Hierbij is een fijnmazig netwerk van lokale dierenwelzijnsorganisaties van belang voor mens én dier. Dat netwerk is er al dus we willen het in stand houden, versterken en beschermen. (De onderstaande opsomming is niet automatisch een volgorde van importantie).Wat willen we bereiken:             

 1. Publiekelijk, gemeentelijk, landelijk en politiek begrip vergroten van de huidige situatie en de werkomgeving van lokale dierenwelzijnsorganisaties. Dit betreft onder meer de financiering de wetgeving, de netwerken (ketens), de ondersteuningsbehoefte en de uitvoering.
 2. Samenwerken waar mogelijk in de sector om dieren te helpen en zoveel mogelijk onnodig lijden te voorkomen
 3. Gemeenten dienen rechtstreeks contact te onderhouden met de“eigen” lokale organisaties en dat niet via een landelijke organisatie willen laten lopen.
 4. Kennis en vaardigheden van bestuurders, fondsenwervers en vrijwilligers vergroten
 5. Continuïteit van die lokale en regionale organisaties borgen
Wat doen we daarvoor
 1. Actief voorlichten overheid, politiek en publiek.
 2. Ondersteunen financieel en in natura.
 3. Ondersteunen met kennis.
 4. Ondersteunen contacten politiek en ambtenarij.
 5. Creëren van overleggen met organisaties die in de sector actief zijn en tussen organisaties zelf.
 6. Belonen voorbeeld organisaties (positief stimuleren).
 7. Belonen voorbeeld vrijwilligers (positief stimuleren en waarderen).
 8. Benaderen overheid en politiek.
 9. Benaderen overheidsdiensten als RWS en Justitie.
 10. Indien nodig zichtbaar aanwezig zijn bij besluitvormingsprocessen en wet- en regelgeving.
 11. Vergroten achterban.
 12. Bevorderen samenwerkingen.
Hoe doen we dat
 1. Uitzenden spotjes TV en Radio.
 2. Verspreiden nieuwsbrieven intern en extern.
 3. Geld, auto’s, gereedschappen en diervoer ter beschikking stellen.
 4. Organiseren Landelijke dagen, scholing, voorlichting, contacten leggen en dierenwelzijnsloket.
 5. Pamfletten verspreiden en ter beschikking stellen ter verduidelijking van het belang van Dierenambulances en Opvangorganisaties.
 6. Lobby en contacten met de Rijksoverheid, Provincies, landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek onderhouden om belangen lokale organisaties te beschermen.
 7. Actief in Dierencoalitie en Dierfondsenoverleg. Helpen bij oprichting van samenwerkingsverbanden zoals NFDO, egelopvangen en vogelopvangen.
 8. Uitreiken droomcheques voor bijzondere organisaties.
 9. Verkiezing dierenhulpverlener van het jaar.
 10. Verbeteren algemeen kennis- en kwaliteitsniveau met behulp van de DierenLot Academie.
 11. Zorgen dat overheidsinstanties als RWS en Dierenpolitie zich presenteren en uitleg geven op de landelijke dagen Dierenhulpverlening.
 12.  Aanstellen en in stand houden Dierenwelzijnsloket met kennis en informatie en eventuele ondersteuning in mankracht voor lokale dierenwelzijnsorganisaties bij lobbyactiviteiten.
Wat lukt er niet
 1. Samenwerking Dierkeur Dierenambulances (i.v.m. marktafbakening dierennoodhulp organisaties). DierenLot is geen tegensander van meerdere keurmerken. Voorts is de omvang van andere Keuringsinstantie(s) zodanig klein dat er relatief veel werk gaat zitten in een kleine verandering. Bovendien vindt DierenLot dat een keurmerk (o.m. financieel) toegankelijk moet zijn voor alle diervervoerende organisaties.
 2. Rijkswaterstaat is niet bereid hun opleiding voor het werken op de (snel) weg voor al onze beneficianten open te stellen. RWS weigert op aangeven van de FDN, de Federatie Dierenambulances Nederland. Het gaat hier om tientallen organisaties en vrijwilligers die deels wel ingezet worden bij incidenten op de (snel)weg maar daarvoor dan niet de benodigde (veiligheid)training van RWS mogen ontvangen. Dit is voor DierenLot onbegrijpelijk en onnodig gevaarlijk voor dierenredders die wel worden ingezet.
 3. De vogel- en wildopvangen zitten in zwaar weer. In 2019 hebben sommige opvangen de deuren moeten sluiten vanwege onvoldoende financiële ondersteuning vanuit gemeenten en provincies en onwerkbare regeldruk. DierenLot ondersteunt 44 (van de 77) van deze opvangen en is in gesprek met de verschillende overheden voor een passende oplossing zodat de continuïteit kan worden gewaarborgd. Een motie wildopvang (i.s.m. de Dierenbescherming en Natuurmonumenten) voor eerlijke vergoedingen door provincies en gemeenten is aangenomen in de Tweede Kamer. Tevens is naar aanleiding van een brief met handvatten voor oplossingen DierenLot mede uitgenodigd om met het Ministerie over oplossingen na te denken. We zijn hierover in gesprek met verschillende provincies en het Ministerie.
 4. De landelijke bijeenkomsten dierenhulpverlening zijn door de coronamaatregelen niet doorgegaan. Verwacht wordt dat november 2021 de eerstvolgende bijeenkomst weer georganiseerd kan worden.
 5. Veel cursussen en overleggen zijn door de coronabeperkingen niet doorgegaan. We hopen dat in de tweede helft van 2021 weer te kunnen oppakken.
 6. Alhoewel de Tweede Kamer een motie aannam die het chippen van katten iets dichterbij brengt, zodat TNRC-programma's beter uitgevoerd kunnen worden en katten teruggebracht kunnen worden naar hun baasjes, zijn er nog provincies die het afschieten van (zwerf)katten nog niet verboden  hebben.
 7. De Christmas Fundraising Challenge werd enorm ingeperkt door de coronamaatregelen. Desalniettemin slaagden er 68 organisaties in om coronaproof circa 400.000 euro (inclusief verdubbelaars en originaliteitsprijzen) in te zamelen. Geld wat zonder de Fundraising Challenge nooit was opgehaald voor en door lokale organisaties. De feel good actie met als middelpunt de Christmas Station haalde wel het hele dorp over om zich in te spannen er een Christmas Village van te maken. 
Factsheets, DierenLot in cijfers

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu