DierenLot in een notendop: Kerncijfers, prestaties en programma's

Stichting DierenLot werkt uitsluitend op aanvraag. We hebben daarom wel verwachtingen maar geen doelen anders dan de genoemde kwalitatieve. Als er morgen geen (steun)aanvragen meer zijn, houden we op (letterlijk). Er zijn echter nog steeds meer steunaanvragen en een groeiende ondersteuningsbehoefte en daarom moeten we nog steeds verder groeien in omvang om aan de groeiende vraag om ondersteuning te kunnen blijven voldoen. De verwachtingen, kernpunten en kerncijfers hiervan zijn onderstaand samengevat.

Wat zijn onze kernpunten

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschaps- , zwerf- en natuurdieren is ons doel. Hierbij is een fijnmazig netwerk van lokale dierenwelzijnsorganisaties van belang voor mens én dier. Dat netwerk is er al dus we willen het in stand houden, versterken en beschermen. (De onderstaande opsomming is niet automatisch een volgorde van importantie).Wat willen we bereiken:             

 1. Publiekelijk, gemeentelijk, landelijk en politiek begrip vergroten van de huidige situatie en de werkomgeving van lokale dierenwelzijnsorganisaties. Dit betreft onder meer de financiering de wetgeving, de netwerken (ketens), de ondersteuningsbehoefte en de uitvoering.
 2. Samenwerken waar mogelijk in de sector om dieren te helpen en zoveel mogelijk onnodig lijden te voorkomen
 3. Gemeenten dienen rechtstreeks contact te onderhouden met de“eigen” lokale organisaties en dat niet via een landelijke organisatie willen laten lopen.
 4. Kennis en vaardigheden van bestuurders, fondsenwervers en vrijwilligers vergroten
 5. Continuïteit van die lokale en regionale organisaties borgen
Wat doen we daarvoor
 1. Actief voorlichten overheid, politiek en publiek.
 2. Ondersteunen financieel en in natura.
 3. Ondersteunen met kennis.
 4. Ondersteunen contacten politiek en ambtenarij.
 5. Creëren van overleggen met organisaties die in de sector actief zijn en tussen organisaties zelf.
 6. Belonen voorbeeld organisaties (positief stimuleren).
 7. Belonen voorbeeld vrijwilligers (positief stimuleren en waarderen).
 8. Benaderen overheid en politiek.
 9. Benaderen overheidsdiensten als RWS en Justitie.
 10. Indien nodig zichtbaar aanwezig zijn bij besluitvormingsprocessen en wet- en regelgeving.
 11. Vergroten achterban.
 12. Bevorderen samenwerkingen.
Hoe doen we dat
 1. Uitzenden spotjes TV en Radio.
 2. Uitzenden van de serie Samenvoordieren die inzicht geeft in de werkzaamheden van de beneficianten.
 3. Verspreiden nieuwsbrieven intern en extern.
 4. Geld, auto’s, gereedschappen en diervoer ter beschikking stellen.
 5. Organiseren Landelijke dagen, scholing, voorlichting, contacten leggen en dierenwelzijnsloket.
 6. Pamfletten verspreiden en ter beschikking stellen ter verduidelijking van het belang van Dierenambulances en Opvangorganisaties.
 7. Lobby en contacten met de Rijksoverheid, Provincies, landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek onderhouden om belangen lokale organisaties te beschermen.
 8. Actief in Dierencoalitie en Dierfondsenoverleg. Helpen bij oprichting van samenwerkingsverbanden zoals NFDO, egelopvangen en vogelopvangen.
 9. Uitreiken droomcheques voor bijzondere organisaties.
 10. Verkiezing dierenhulpverlener van het jaar.
 11. Verbeteren algemeen kennis- en kwaliteitsniveau met behulp van de DierenLot Academie.
 12. Zorgen dat overheidsinstanties als RWS en Dierenpolitie zich presenteren en uitleg geven op de landelijke dagen Dierenhulpverlening.
 13.  Aanstellen en in stand houden Dierenwelzijnsloket met kennis en informatie en eventuele ondersteuning in mankracht voor lokale dierenwelzijnsorganisaties bij lobbyactiviteiten.
Wat lukt er (nog) niet
 1. Samenwerking Dierkeur Dierenambulances (i.v.m. marktafbakening dierennoodhulp organisaties). DierenLot is geen tegensander van meerdere keurmerken. Voorts is de omvang van andere Keuringsinstantie(s) zodanig klein dat er relatief veel werk gaat zitten in een kleine verandering. Bovendien vindt DierenLot dat een keurmerk (o.m. financieel) toegankelijk moet zijn voor alle diervervoerende organisaties.
 2. Rijkswaterstaat is niet bereid hun opleiding voor het werken op de (snel) weg voor al onze beneficianten open te stellen. RWS weigert op aangeven van de FDN, de Federatie Dierenambulances Nederland. Het gaat hier om tientallen organisaties en vrijwilligers die deels wel ingezet worden bij incidenten op de (snel)weg maar daarvoor dan niet de benodigde (veiligheid)training van RWS mogen ontvangen. Dit is voor DierenLot onbegrijpelijk en onnodig gevaarlijk voor dierenredders die wel worden ingezet.
 3. De vogel- en wildopvangen zitten in zwaar weer. In 2019 hebben sommige opvangen de deuren moeten sluiten vanwege onvoldoende financiële ondersteuning vanuit gemeenten en provincies en onwerkbare regeldruk. DierenLot ondersteunt 44 (van de 77) van deze opvangen en is in gesprek met de verschillende overheden voor een passende oplossing zodat de continuïteit kan worden gewaarborgd. Een motie wildopvang (i.s.m. de Dierenbescherming en Natuurmonumenten) voor eerlijke vergoedingen door provincies en gemeenten is aangenomen in de Tweede Kamer. Tevens is naar aanleiding van een brief met handvatten voor oplossingen DierenLot mede uitgenodigd om met het Ministerie over oplossingen na te denken. We zijn hierover in gesprek met verschillende provincies en het Ministerie.
 4. De Tweede Kamer nam in 2020 een motie aan die het chippen van katten iets dichterbij brengt, zodat TNRC-programma's beter uitgevoerd kunnen worden en katten teruggebracht kunnen worden naar hun baasjes. Alleen de provincie Friesland is nog steeds voorstanden van het afschieten van zwerfkatten.
 5. De vogelgriep is een punt van zorg. Het dossier sleept al een aantal jaren terwijl het fenomeen niet nieuw is. Nodig is een duidelijke richting voor betrokken organisaties wat wel en niet mag en kan en een eenvoudige wijze van financiële ondersteuning voor de extra kosten die het werken bij en door vogelgriep met zich meebrengen.
Factsheets, DierenLot in cijfers

Factsheet met cijfers over DierenLot

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu