DierenLot in een notendop: Kerncijfers, prestaties en programma's

Stichting DierenLot werkt uitsluitend op aanvraag. We hebben daarom wel verwachtingen maar geen doelen anders dan de genoemde kwalitatieve. Als er morgen geen (steun)aanvragen meer zijn, houden we op (letterlijk). Er zijn echter nog steeds meer steunaanvragen en een groeiende ondersteuningsbehoefte en daarom moeten we nog steeds verder groeien in omvang om aan de groeiende vraag om ondersteuning te kunnen blijven voldoen. De verwachtingen, kernpunten en kerncijfers hiervan zijn onderstaand samengevat.

Wat zijn onze kernpunten

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschaps- , zwerf- en natuurdieren is ons doel. Hierbij is een fijnmazig netwerk van lokale dierenwelzijnsorganisaties van belang voor mens én dier. Dat netwerk is er al dus we willen het in stand houden, versterken en beschermen. (De onderstaande opsomming is niet automatisch een volgorde van importantie).Wat willen we bereiken:             

 1. Publiekelijk, gemeentelijk, landelijk en politiek begrip vergroten van de huidige situatie en de werkomgeving van lokale dierenwelzijnsorganisaties. Dit betreft onder meer de financiering de wetgeving, de netwerken (ketens), de ondersteuningsbehoefte en de uitvoering.
 2. Samenwerken waar mogelijk in de sector om dieren te helpen en zoveel mogelijk onnodig lijden te voorkomen
 3. Gemeenten dienen rechtstreeks contact te onderhouden met de“eigen” lokale organisaties en dat niet via een landelijke organisatie willen laten lopen.
 4. Kennis en vaardigheden van bestuurders, fondsenwervers en vrijwilligers vergroten
 5. Continuïteit van die lokale en regionale organisaties borgen
Wat doen we daarvoor
 1. Actief voorlichten overheid, politiek en publiek
 2. Ondersteunen financieel en in natura
 3. Ondersteunen met kennis
 4. Ondersteunen contacten politiek en ambtenarij
 5. Creëren van overleggen met organisaties die in de sector actief zijn en tussen organisaties zelf
 6. Belonen voorbeeld organisaties (positief stimuleren)
 7. Belonen voorbeeld vrijwilligers
 8. Benaderen overheid en politiek
 9. Benaderen overheidsdiensten als RWS en Justitie
 10. Indien nodig zichtbaar aanwezig zijn bij besluitvormingsprocessen en wet en regelgeving
 11. Vergroten achterban
Hoe doen we dat
 1. Uitzenden spotjes TV en Radio
 2. Verspreiden nieuwsbrieven intern en extern
 3. Geld, auto’s, gereedschappen en diervoer ter beschikking stellen
 4. Organiseren Landelijke dagen, scholing, voorlichting, contacten leggen en dierenwelzijnsloket
 5. Pamfletten verspreiden en ter beschikking stellen ter verduidelijking van het belang van Dierenambulances en Opvangorganisaties
 6. Lobby en contacten met de Rijksoverheid en landelijke en gemeentelijke politiek onderhouden om belangen lokale organisaties te beschermen
 7. Actief in Dierencoalitie en Dierfondsenoverleg. Helpen bij oprichting van samenwerkingsverbanden zoals NFDO, egelopvangen en vogelopvangen
 8. Uitreiken droomcheques voor bijzondere organisaties,
 9. Verkiezing dierenhulpverlener van het jaar
 10. Zorgen dat overheidsinstanties als RWS en Dierenpolitie zich presenteren en uitleg geven op de landelijke dagen Dierenhulpverlening
 11.  Aanstellen en in stand houden Dierenwelzijnsloket met kennis en informatie en eventuele ondersteuning in mankracht voor lokale dierenwelzijnsorganisaties bij lobbyactiviteiten
Wat lukt er niet
 • Samenwerking met Dierenbescherming (i.v.m. hun eigen belang als marktpartij dierenwelzijnssector, zij eisen alle financiën op ten koste van lokale organisaties. Geen continuïteit bij mogelijke gesprekspartners. 4 directeuren in 4 jaar )
 • Samenwerking Dierkeur (i.v.m. marktafbakening dierennoodhulp organisaties (vnl. DB))
 • Samenwerking met Federatie Dierenambulances Nederland (wegens onderbezetting en marktbescherming bij FDN)
 • Onvoldoende op netvlies ministerie van LNV en Justitie&Veiligheid wegens onderbezetting dierenwelzijnsloket DierenLot.
 • Het DierenLot dierenwelzijnsloket is in 2017 6 maanden niet bezet geweest of ingevuld vanwege personele problemen. Per 1 februari 2018 weer bezet, verder uit te breiden per 1 maart 2018
Factsheets, DierenLot in cijfers

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu