Veelgestelde vragen Stichting DierenLot

Bekijk hier de aan ons veelgestelde vragen.

Algemeen

Hoe geef ik een (adres)wijziging door?

Voor een wijziging in je adres, naam of donateursgegevens kan je:

 1. Dit formulier gebruiken om je gegevens te wijzigen;
 2. Een e-mail sturen naar info@dier.nu. Vermeld hierin je naam, adres en wat er aan gegevens aangepast moet worden;
 3. Een brief sturen naar: Stichting DierenLot, Postbus 359, 3500 AJ Utrecht. Vermeld hierin je naam, adres en wat er aan gegevens aangepast moet worden;
 4. Ons bellen op werkdagen tussen 10:00 - 16:00 uur via telefoonnummer: (030) 241 57 61.


Wil je jouw maandelijkse donatie wijzigen? Klik dan op onderstaande button.

Donatie wijzigen

 

Waarom kan ik jullie niet bellen voor een gewond dier?

Heb of zie je een dier in nood? Bij het landelijk meldnummer 144 kan je dierenmishandeling of verwaarlozing melden. Ook kan je bellen als er een gewond dier in nood is. De centralist geeft je melding door aan de juiste organisatie.

Stichting DierenLot geeft dierenambulances in bruikleen aan dierenhulporganisaties maar voert zelf geen ambulancediensten uit. Wij faciliteren alleen de dierenhulporganisaties in het land. Voor het helpen van een dier in nood moet je de dichtstbijzijnde dierenambulance organisatie bij jou in de buurt of 144 bellen. Zij zijn volledig toegerust om dieren in nood te helpen.

Naar welke organisaties gaat het geld?

Stichting DierenLot heeft niet zelf een lijst met dierenhulporganisaties vastgesteld, dat doen we samen met onze donateurs en giftgevers. We vinden het belangrijk dat de mensen die ons ondersteunen zelf kleine tot middelgrote organisaties kunnen voordragen. Organisaties kunnen zich trouwens ook zelf voordragen. 3 keer per jaar kiest Stichting DierenLot een aantal projecten van de 'goedgekeurde organisaties' uit die profiteren van de dan beschikbare gelden. Sinds de start van Stichting DierenLot, eind 2005, zijn zo een heleboel organisaties voorgedragen én geholpen. Daartoe vragen we hen allereerst een aantal gegevens op te sturen. Wij controleren deze gegevens en als ze akkoord bevonden zijn, nemen we de organisatie op als 'goedgekeurde organisatie'. Onder "DierenLot Dichtbij" kan je zien welke organisaties wij reeds gesteund hebben bij jou in de regio.

Kan ik onze dierenorganisatie ook zelf voordragen?

Ja, je kan jouw eigen dierenorganisatie ook zelf voordragen om Erkend DierenLot Beneficiant te worden. Op de website voor de dierenhulporganisaties onder het kopje ‘Steun’ kan je meer informatie hierover vinden

Helpen jullie ook particulieren die geen geld (meer) hebben om voor hun huisdier te zorgen?

Dat doen wij helaas niet. Ons beleid is er op gericht dat wij alleen Stichtingen en Verenigingen ondersteunen en geen particulieren met een huisdier. Wij ondersteunen wel organisaties die particulieren ondersteunen. Denk aan Voedselbanken voor dieren, Stg. Quidem Carus, en Stg. Bevordering Huisdierenwelzijn die dierenartskosten helpt vergoeden. Kijk voor meer informatie en voor een organisatie bij jou in de buurt op Dierenlot Dichtbij.

Waar worden de dieren die mishandeld zijn opgevangen?

Een belangrijke vraag, maar ook één die we niet met een enkele organisatienaam kunnen beantwoorden. Als mishandelde dieren of zwerfdieren het geluk hebben gevonden of gered te worden, dan zijn er in Nederland duizenden organisaties (vaak vrijwilligersorganisaties) die voor opvang zorgen. Via internet (www.google.nl, zoeken op ‘dieren’ of ‘dierenopvang’) vind je allerlei organisaties die zich bezighouden met de opvang van dieren. Deze organisaties zijn bijna altijd afhankelijk van giften en sponsoring. Juist om de kleinere organisaties te ondersteunen, is Stichting DierenLot opgericht. Onder DierenLot Dichtbij vind je de dierenhulporganisaties bij jou in de buurt die door Stichting DierenLot ondersteunt worden.

Waar kan ik het jaarverslag opvragen?

Ons jaarverslag staat op de website en kan je hier downloaden. Wil je een papieren versie dan kan je deze aanvragen bij onze donateursadministratie door te bellen naar: (030) 241 57 61 op werkdagen tussen 10:00 - 16:00 uur.

Kan ik dieren verzorgen als vrijwilliger bij Stichting DierenLot?

Stichting DierenLot heeft geen eigen opvang. Wij faciliteren dierenhulporganisaties in het land met middelen en kennis. Bij ons kun je dus geen vrijwilligerswerk met dieren doen. Je kunt ons als vrijwilliger wel helpen bij evenementen. Kijk dan hier.

Wil je vrijwilliger worden bij een dierenhulporganisatie die wij ondersteunen? Kijk dan eens op de pagina met vrijwilligers vacatures.

Wat is het noodfonds van Stichting DierenLot?

Stichting DierenLot heeft eind 2007 het ‘Noodfonds voor Dieren’ ingesteld. Een fonds waar kleine tot middelgrote dierenhulporganisaties bij calamiteiten snel een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld bij brand, de noodopvang van een grote groep verwaarloosde dieren, een olieramp, de dierenambulance total loss of bij de uitbraak van een ziekte-epidemie, bijvoorbeeld vogelgriep. Dan is vaak snel en tijdelijk extra capaciteit nodig. En dat vraagt extra geld. Het Noodfonds voor Dieren maakt het mogelijk om binnen drie werkdagen tot maximaal € 5.000,00 ter beschikking te krijgen voor een calamiteit.

Dierenorganisaties kunnen via noodfonds@dier.nu een aanvraag voor steun insturen. De aanvraag moet een beschrijving bevatten van de calamiteit, de extra activiteiten, werkzaamheden of aanpassingen die nodig zijn om de calamiteit op te vangen, plus een kostenraming. Bijbehorende stukken als offertes en een verantwoording mogen achteraf ingestuurd worden. Hierdoor wordt het mogelijk om direct dát te doen wat prioriteit heeft: dieren in acute nood snél helpen.

Wat doet Stichting DierenLot met mijn klacht?

Download hier de klachtenprocedure. 

Wat is het rekeningnummer van DierenLot?

Het rekeningnummer van Stichting DierenLot is: 2329 (ING) t.n.v. Stichting DierenLot

Voor een donatie aan Stichting DierenLot kan je in jouw internetbankieromgeving nog steeds gebruik maken van het korte nummer. De bank zet het nummer zelf om naar het nieuwe, langere, IBAN nummer.

IBAN bankrekeningnr.: NL28 INGB 0000 0023 29
BIC: INGB NL2A

Over DierenLot

Wie controleert de stichting en heeft DierenLot een Keurmerk?

ANBI/Belastingdienst
Stichting DierenLot is door de Belastingdienst erkend als goed doel en heeft een ANBI status. Dit houdt in dat giften aan DierenLot aftrekbaar zijn van de belasting en vrijgesteld van schenkingsbelasting. Maar ook hoeft DierenLot geen successierechten te betalen bij nalatenschappen en geen vennootschapsbelasting. Het ANBI/RSIN nummer van DierenLot is: 815546841.

Brancheorganisaties
Stichting DierenLot is aangesloten bij en werkt volgens de gedragsrichtlijnen van de DDMA - Data Driven Marketing Association en Goede Doelen Nederland (GDN).

Keurmerk
Stichting DierenLot voldoet aan de Erkenningsregeling Goede Doelen en is dus een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij aan strenge eisen voldoen en het CBF logo voor erkende goede doelen mogen voeren. Lees hier ons erkenningspaspoort.

Raad van Toezicht
Bert van der Schaar (voorzitter)
Hans Vos
Teun de Ruiter
Piet IJssels
Zij zijn vrijwilligers die geen enkele vergoeding ontvangen van de stichting. Voor zover zij als individuele leden kosten maken, zoals reiskosten, porti e.d. dan dragen zij die zelf. De Raad van Toezicht laat zich bijstaan door een externe accountant, WITh Accountants uit Alphen aan den Rijn.

Accountants
Vanaf 2018 wordt de controle uitgevoerd door WITh Accountants uit Alphen aan den Rijn met het doel de jaarrekening te onderzoeken en de verenigbaarheid van jaarverslag en jaarrekening, alsmede de daaraan toe te voegen overige gegevens, na te gaan.

Onderhoudt Stichting DierenLot banden met andere dierenorganisaties of fondsen?

DierenLot draagt af aan vele grote en kleine dierenorganisaties in Nederland. Twee keer per jaar op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening worden alle dierenhulpverleningsorganisaties in Nederland uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel genetwerkt en kennis gedeeld tussen organisaties.

DierenLot participeert ook in een overleg van fondsen die aan verschillende dierenorganisaties financiële ondersteuning geven om afdrachten op elkaar af te stemmen.

Stichting DierenLot werd al snel na de oprichting benaderd of wij ook buitenlandse projecten en of dierenhulp konden ondersteunen. Onze doelstelling, maar meer nog onze insteek om dieren te helpen in Nederland maakt bijdragen aan dit soort aanvragen moeilijk zoniet onmogelijk. Ook onze donateurs dragen bij juist voor hulp aan mishandelde en verwaarloosde dieren in Nederland. Dit neemt niet weg dat wij van harte vinden dat ook veel dieren in het buitenland een beter leven verdienen en geholpen moeten worden. Dit is voor ons de reden geweest om mee te werken aan de oprichting van de Stichting Worldwide Animal Rescue (www.wwar.nu) Bij deze Stichting kunnen aanvragers van buiten Nederland terecht. Stichting DierenLot draagt geen geld af naar Stichting WWAR en vice versa. Beide stichtingen zijn financieel zelfstandig maar profiteren (deels) van elkaars kennis en kunde.

Kom in actie

Waar kan ik informatie krijgen voor mijn spreekbeurt?

Wil je je spreekbeurt of werkstuk houden over DierenLot of in actie komen voor DierenLot, dan vinden wij dat natuurlijk hartstikke leuk! Speciaal hiervoor hebben wij een uitgebreid informatiepakket samengesteld. Klik op onderstaande button om deze te bekijken. 

Naar informatiepakket

 

Naar welk rekeningnummer kan ik het geld van mijn actie overmaken?

Als je de opbrengst van je actie wilt doneren, dan kan je het bedrag overmaken op ons rekeningnummer:

NL28 INGB 0000 0023 29, tnv Stichting DierenLot, Utrecht. Zet in de omschrijving alsjeblieft even wat je gedaan hebt voor de dieren.

Let op: Wij krijgen van de bank geen gegevens meer meegestuurd van jullie, dat betekent ook dat we je gift niet kunnen bevestigen of je kunnen bedanken. Wil je wel een bedanktje ontvangen? Zet dan in de omschrijving ook je adresgegevens.

Natuurlijk mag je altijd een leuke foto en een uitleg van je actie opsturen. Dat vinden we juist heel erg leuk en plaatsen we graag op social media of in onze nieuwsbrief (als je ouders dat goed vinden)! Stuur deze op naar actie@dier.nu

Namens de dieren heel erg bedankt!

Vragen over jouw donatie

Hoe kan ik mijn donatie wijzigen of stopzetten?

Wil je ons werk voor de dieren in nood met een hoger of lager bedrag per maand blijven steunen? Dan kan je dat op de volgende manieren doen:

 1. Dit formulier gebruiken om je maandelijkse donatie te wijzigen.
 2. Een e-mail sturen naar info@dier.nu. Vermeld alsjeblieft je naam, adres, wat de aanpassing in je donatie is en je rekeningnummer;
 3. Een briefje sturen naar: Stichting DierenLot, Postbus 359, 3500 AJ Utrecht; Vermeld alsjeblieft je naam, adres, wat de aanpassing in je donatie is en je rekeningnummer;
 4. Een telefoontje naar (030) 241 57 61, bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur

 


 

Wil je je helemaal afmelden als donateur of als loterijdeelnemer van DierenLot? Dan willen wij je hartelijk danken voor je bijdrage aan het werk van Stichting DierenLot. Mede door jouw steun hebben we organisaties die zich inzetten voor dieren kunnen ondersteunen. Je kunt je op de volgende manieren afmelden:

 1. een e-mail sturen naar info@dier.nu. Vermeld alsjeblieft je naam en adres en dat je je wilt afmelden;
 2. een briefje sturen naar: Stichting DierenLot, Postbus 359, 3500 AJ Utrecht; Vermeld alsjeblieft je naam en adres en dat je je wilt afmelden;
 3. een telefoontje naar (030) 241 57 61, bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur

 


Stichting Dierenlot ondersteunt duizenden vrijwilligers die zich dag en nacht, met hart en ziel, inzetten voor de dieren in nood, ook bij jou in de buurt.

Kan ik de dag van afschrijving veranderen?

We willen onze incasso’s graag met zo min mogelijk kosten en tijd uitvoeren. Dan komt er meer geld ten goede aan de dierenhulporganisaties. Daarom werken wij volgens een vast incasso-systeem. Helaas is het daardoor niet mogelijk de dag van afschrijving te veranderen.

De donateursbijdrage wordt door Stichting DierenLot in de laatste week van de maand afgeschreven. De loterijbijdrage wordt ook in de laatste week van de maand afgeschreven door de Support Actie.

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu