Zwerfkatten

zwerfkattenIn tegenstelling tot veel andere landen hebben wij in Nederland geen problemen met zwerfhonden. Zwerfkatten daarentegen zijn volgens veel mensen een plaag in de Nederlandse natuur. Ook al geeft Vogelbescherming Nederland aan, dat katten niet verantwoordelijk zijn voor de vermindering van de populatie weidevogels, toch brengen ze wel schade aan in de natuur, al is nog steeds niet duidelijk hoeveel zwerfkatten er nu eigenlijk zijn en hoe groot de overlast is die deze dieren veroorzaken.

Minder overlast van zwerfkatten

De overlast van katten is door ons mensen veroorzaakt: katten worden gedumpt, op straat gezet. En katten kunnen wel 3 nestjes per jaar krijgen. Bovendien is een kat al heel snel in staat zich voort te planten. De populatie katten loopt dan ook snel op. Wij zijn dan ook een warm voorstander van een wettelijke chipplicht voor alle katten. Onlangs waren wij dan ook medeondertekenaar van een petitie uitgezet door de Dierenbescherming voor een landelijke chipplicht. Maar DierenLot wil meer. In Vlaanderen is er naast een chipplicht ook een castratieplicht voor katten. Dit werkt heel goed. Er zijn daar nu steeds minder zwerfkatten, dus minder overlast. Ook binnen de Nederlandse politiek zijn er steeds meer geluiden om het voorbeeld van Vlaanderen te volgen.

Oplossing zwerfkattenprobleem

Om het zwerfkattenprobleem in te kaderen is er een simpele diervriendelijke methode: TNRC. Dit staat voor Trap (vangen), Neuter (castreren), Relocate/ Return (herplaatsen of als het echt niet anders kan terugplaatsen), Care (structureel monitoren). DierenLot is hier een groot voorstander van en werkt daarin veelvuldig samen met onder andere Zwerfkatten Nederland, de lokale organisaties en natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Samenwerken voor zwerfkatten is cruciaal en vinden wij erg belangrijk.

Steun Stichting DierenLot met dierenhulp voor zwerfkatten

Koop loten      Word donateur      Doe een gift

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu