TNRC bij zwerfkatten

DierenLot is een groot voorstander van zowel een chipplicht als een castratieplicht voor alle katten en pleit hiervoor in zowel de landelijke politiek als de provinciale. Wij zijn dan ook erg blij met het voorgenomen besluit van minister Adema om het chippen van katten én de regisitratie van die chip verplicht te stellen voor alle katten. Hiermee kunnen we een groot deel van de katten die zoek raken weer terug bij hun eigenaar brengen. Hierdoor zullen minder huiskatten zwerfkatten worden.

Om het zwerfkattenprobleem te verkleinen in Nederland is naast een chipplicht ook een castratieplicht nodig. 

Zwerfkatten kunnen zorgen voor overlast in de natuur en in de stad. Daarom zoekt DierenLot samen met Stichting Zwerfkatten Nederland en opvangcentra ook bewust de samenwerking met natuurorganisaties, zodat het probleem gezamenlijk opgepakt en opgelost kan worden. Projecten in Texel en Zeeland zijn hiervan voorbeelden. Hier werken natuur- en dierenhulporganisaties samen om zwerfkatten te vangen, te onderzoeken of ze een chip hebben (dan kan de kat terug naar de eigenaar), anders na 14 dagen het dier te chippen en te castreren.

Bij verwilderde zwerfkatten wordt er niet gewacht. Deze raken daarvan compleet in de stress, want ze zijn niet gewend om "vast" te zitten. Zodra ze gevangen zijn en zeker is dat het om een verwilderde zwerfkat gaat, wordt het dier gechipt en gecastreerd. Vervolgens wordt gekeken waar en hoe het betreffende dier het beste uitgeplaatst kan worden. Terugplaatsing is nooit in beschermde natuurgebieden.

Hiervoor maken we gebruik van de TNRC-methode.

TNRC staat voor Trap (vangen), Neuter (castreren/steriliseren), Return/Relocate (herplaatsen of als het echt niet anders kan terugplaatsen) en Care (structureel monitoren en nazorg verlenen).

Trap

Door op specifieke plekken voer aan te bieden aan de katten is het mogelijk om een vangkooi te plaatsen met het voer, zodat de katten de kooi in komen en er niet meer uit kunnen. 

Neuter

De gevangen dieren worden eerst gecheckt op de aanwezigheid van een chip. Is er geen chip dan wordt na de verplichte bewaartermijn van 14 dagen een chip geplaatst. Vervolgens wordt het diertje gecastreerd. De bewaartermijn is er zodat een eigenaar die zijn kat kwijt is, zich nog kan melden. Gecastreerde katten kunnen zich niet voortplanten en dat betekent op termijn dat het zwerfkattenprobleem ook kleiner wordt. Bovendien hebben gecastreerde dieren niet meer de behoefte om een krolse kater of poes op te zoeken, waardoor hun leefgebied, en dus hun jachtgebied verkleint. Hierdoor kunnen de dieren, als ze eventueel teruggezet worden, beter in de gaten worden gehouden.

Return / Relocate

In eerste instantie kijken we of er een mogelijkheid is om de dieren te socialiseren zodat ze de rest van hun leven bij een baasje kunnen wonen. Helaas is dit in een aantal gevallen niet mogelijk. Veel van deze katten kunnen geplaatst worden op maneges of boerderijen waar ze als muizenvanger dienen. Alleen als het echt niet anders kan, worden de dieren teruggezet op de plek waar ze gevonden zijn. Een dier zal echter nooit teruggeplaatst worden in een beschermd natuurgebied.

Care

Natuurlijk is het niet klaar als de dieren gechipt en gecastreerd zijn en herplaatst. Er moet in de gebieden structureel gemonitord worden. Zijn er nieuwe katten in het gebied, hoe gaat het met de bestaande katten, is er overlast? Dit zijn allemaal vragen waar op gelet wordt. Juist door heel scherp te monitoren kunnen problemen met zwerfkatten in een vroeg stadium voorkomen worden. Ook is het belangrijk dat de katten continue beschikken over voldoende voer en schuilplekken.

Lees hier ook het memo wat wij over de zwerfkattenproblematiek gemaakt hebben.  

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu