Wilde dieren in Nederland

wilde dieren in nederland | Stichting DierenLotDe natuur in Nederland is prachtig. Gelukkig wordt er ontzettend goed voor onze natuur gezorgd door organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Ook aan de wilde dieren in Nederland wordt gedacht. Er worden voor deze dieren speciale overgangen gemaakt van natuurgebied naar natuurgebied. Helaas komen, door toedoen van mensen, toch veel dieren in de natuur in de problemen.

Welke wilde dieren zijn er in ons land?

Er zitten ontzettend veel wilde dieren in Nederland. Je vindt in ons land onder andere verschillende soorten vogels, reeën, vossen, hazen, eekhoorns, bevers, otters, egels en dassen. Dit is nog maar een greep uit onze fauna. Deze dieren zijn heel belangrijk in onze natuur. Daarom vinden wij dat we voor deze dieren een zorgplicht hebben. En hoe leuk is de natuur nog als je geen vogels meer hoort fluiten? Of als je in de schemer geen egeltjes meer ziet scharrelen door de tuin?

Dierenhulporganisaties voor wilde dieren

Belangrijke oorzaken van dierenleed in de natuur zijn aanrijdingen, stroperij, klimaatverandering en onwetendheid. Gelukkig zijn er in Nederland 82 dierenhulporganisaties met een ontheffing, waaronder wildopvang centra, die hulp kunnen bieden. Deze organisaties, zoals wild-, egel- en vogelopvangen, lappen de dieren op en zetten ze vervolgens weer uit in de natuur. Al deze organisaties zijn ontzettend druk, omdat er heel veel dieren zijn die hulp nodig hebben. 

Wildkidnapping

Wat veel mensen niet weten, is dat niet alle dieren in nood naar een opvang mogen worden gebracht. Dit geldt onder andere voor meerdere jonge dieren, zoals een jong haasje of een reekalfje. Komen deze dieren onterecht bij een opvang of bij mensen thuis terecht, dan noem je dit wildkidnapping. Heb je een jong dier gevonden en twijfel je wat je moet doen? Schakel dan een gespecialiseerde opvang in.

Wat kan DierenLot betekenen voor deze wilde dieren?

In tegenstelling tot de zorg voor huisdieren is er financieel vaak niets geregeld voor de dieren in de Nederlandse natuur. Organisaties zijn afhankelijk van de goodwill van hun gemeente of provincie. Helaas dragen die in de meeste gevallen niets bij, waardoor veel organisaties het hoofd maar net boven water kunnen houden. Ze zijn afhankelijk van publieke gelden en de steun van DierenLot. 

Voor deze dieren die zo belangrijk zijn voor Nederland moet veel meer worden gedaan. Opleidingen, goede protocollen, draagvlak bij de politiek, een kennisplatform en structurele steun vanuit de overheden is wat deze organisaties echt nodig hebben. DierenLot kan daar als overkoepelende landelijke organisatie, samen met wildopvang.nl, een grote rol in spelen en probeert politiek voet aan de grond te krijgen bij provincies en het Ministerie.

Tussenschakel tussen organisaties en politiek

Als tussenschakel tussen de organisaties en de politiek kunnen wij problemen signaleren en oppakken. Hierdoor worden maatregelen en protocollen veel beter gedragen, omdat we deze samen met de organisaties maken. Dit kost veel tijd, maar levert uiteindelijk het meeste op. We kunnen menskracht beschikbaar stellen, kennis verzamelen en verdelen. Door het faciliteren van opleidingen, die wij kosteloos aan willen blijven bieden bij de DierenLot Academie (onlangs door het CRKBO gecertificeerd als opleidingsinstituut), kunnen medewerkers nog beter functioneren. Door het opzetten van een kennisplatform kunnen we centraal alle informatie over natuurdieren beschikbaar maken en zo nodig kunnen we de organisaties geld geven. 

Alleen door onze schouders eronder te zetten als grootste organisatie voor dierenwelzijn in Nederland kunnen we het verschil maken. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wat deuren zou openen, is een structurele bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Dit zou ervoor zorgen dat we de dieren in Nederland echt goed en structureel kunnen helpen. Een grote stap voorwaarts.

Kom op voor onze wilde dieren

Wat daarnaast ook enorm helpt, is elke donatie. Trek jij je het lot van wilde dieren in Nederland ook aan? Doneer dan nu, zodat we samen het verschil kunnen maken.

Koop loten      Word donateur      Doe een gift

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu