Wilde dieren in Nederland

wilde dieren in nederland | Stichting DierenLotDe natuur in Nederland is prachtig. Gelukkig wordt er ontzettend goed voor onze natuur gezorgd door organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Ook aan de grote aantallen wilde dieren in Nederland wordt gedacht. Denk hierbij aan speciale overgangen van natuurgebied naar natuurgebied, het behoud en onderhoud van bosrijke gebieden en de bescherming van beschermde diersoorten. Helaas komen, door toedoen van mensen, toch veel dieren in de natuur in de problemen.

Welke wilde dieren zijn er in ons land?

Er zitten ontzettend veel wilde dieren in Nederland. Je vindt in ons land onder andere verschillende soorten vogels, reeën, vossen, hazen, eekhoorns, bevers, otters, egels en dassen. Dit is nog maar een greep uit onze fauna. Deze dieren zijn heel belangrijk in onze natuur. Daarom vinden wij dat we voor deze dieren een zorgplicht hebben. En hoe leuk is de natuur nog als je geen vogels meer hoort fluiten? Of jonge konijnen meer ziet huppelen of als je in de schemer geen egeltjes meer ziet scharrelen door de tuin?

De Nederlandse Big Five bestaat

Naast bovengenoemde kleine dieren, hebben we in de Nederlandse natuur ook grote wilde dieren. De zogeheten 'Big Five' die in Nederland leven. Wellicht dat je één van hen al eens hebt mogen spotten in het wild?

1.       Het Edelhert

Het edelhert, ook wel de cervus elaphus, is het grootst in het wild levende dier van de big five in Nederland. Het mannetje is te herkennen aan het grote gewei en de vacht van het edelhert roodbruin. Het edelhert zijn voedsel bestaat met name uit gras en bladeren. Met name rond de herfst, bij zonsopgang of zonsondergang maak je, met een beetje geluk, kans het edelhert in het wild te gaan spotten.

De bronsttijd bij edelherten loopt namelijk van half september tot begin oktober, de door hormonen gedreven herten maken zich dan meer kenbaar. De haren rondom de hals groeien, de keelzak wordt groter en het mannelijke edelhert laat zich aan de dames horen door te burlen.

2.       Het Wilde Zwijn

Wilde Zwijnen of Everzwijnen zijn familie van het varken en komen overal ter wereld voor en kennen daarom verschillende leefgebieden. Wilde zwijnen zijn echte alleseter, zwijnen hun voedsel bestaan uit gras en wortels, maar ook muizen en jonge konijnen.

3.       Het Ree

Reeën zijn de kleinste hertensoort van ons land. De mannelijke ree (reebok) is te herkennen aan een klein gewei. Reeën komen in al onze provincies voor en zijn met name te spotten in de overgang tussen open bos en dicht landschap. Hoewel de populatie in Nederland groot is, zijn de reeën moeilijk in het wild te spotten, dit komt doordat ze goed gecamoufleerd zijn tussen de bomen en de herten zijn erg alert. De favoriete maaltijd van de herten zijn jong gras en jonge blaadjes.

4.       De Das

De das is het grootste marterachtig roofdier van de Nederlandse natuur. Een familie dassen leeft samen in een burcht, hier zullen zij ook samen overwinteren. Omdat men de das maar weinig ziet, denken vele dat het een nachtdier is. Dit is echter niet zo, het dier is slechts schuw, bij rustige burchten zijn de dieren ook in het daglicht aan het scharrelen.

5.       De Vos

Vossen houden van beschutting en verspreiden zich daarom over het zuiden en oosten van Nederland in bosrijke gebieden. Ze zijn daarom ook als één van de moeilijkste uit de big five te spotten in het wild. Hun voedsel bestaat uit vogels, muizen, konijnen, maar ook insecten en fruit.

Wilde dieren die de Big Five net niet haalden

·         De Schotse Hooglander

Om vergrassing tegen te gaan, worden op verschillende plekken in Nederland Schotse Hooglanders en schapen ingezet. Ook Konikpaarden worden hiervoor ingezet. De Schotse Hooglander kun je daarom op verschillende eilanden en plekken in en rondom Nederland spotten in het wild.

·         De Grijze Zeehond

In Nederland leven twee soorten zeehonden, de Grijze Zeehond en de Gewone Zeehond. De gewone zeehond is langs de hele Nederlandse kust te spotten, soms maken zij zelfs een uitstapje naar rivieren en/of het IJsselmeer. Je kom ze onder andere vaak tegen op en nabij de Wadden eilanden. De grijze zeehond is de grootste zeehondensoort in Nederland. Wat vele niet weten is dat de grijze zeehond, tevens het grootste roofdier is van Nederland. De grijze zeehond is te herkennen aan de opvallend rond en grote neusgaten. Toch zijn ook deze zeehonden makkelijk te bewonderen op een drooggevallen zandbank in het zonnetje. Met name in en rond de Noordzee, heb je de grootste kans zeehonden in het wild te spotten.

·         De Bever

De bever is het grootste knaagdier van Europa. Bevers zijn lange tijd uitgestorven geweest in Nederland door het jagen, maar zijn langzaam her geïntroduceerd. De meeste bevers zal je niet makkelijk tegenkomen, dit omdat de bever eigenlijk een nachtdier is.

Dierenhulporganisaties voor wilde dieren

Belangrijke oorzaken van dierenleed in de natuur zijn aanrijdingen, stroperij, klimaatverandering en tot slot; onwetendheid. Gelukkig zijn er in Nederland 82 dierenhulporganisaties met een ontheffing, waaronder wildopvang centra, die hulp kunnen bieden. Deze organisaties, zoals wild-, egel- en vogelopvangen, lappen de dieren op en zetten ze vervolgens weer uit in hun natuurlijk leefgebied. Al deze organisaties zijn ontzettend druk, omdat er heel veel dieren in het wild zijn die hulp nodig hebben. 

Wildkidnapping

Wat veel mensen niet weten, is dat niet alle dieren in nood naar een opvang mogen worden gebracht. Dit geldt onder andere voor meerdere jongen dieren, zoals een jong haasje of een reekalfje, maar ook een vogel, wild zwijn, bever of edel hert. Komen deze dieren onterecht bij een opvang of bij mensen thuis terecht, dan noem je dit wildkidnapping. Heb je een (jong) dier gevonden en twijfel je wat je moet doen? Schakel dan een gespecialiseerde opvang in.

Wat kan DierenLot betekenen voor deze wilde dieren?

In tegenstelling tot de zorg voor huisdieren is er financieel vaak niets geregeld voor het wild levende dier in de Nederlandse natuur. Organisaties zijn afhankelijk van de goodwill van hun gemeente of provincie. Helaas dragen die in de meeste gevallen niets bij, waardoor veel organisaties het hoofd maar net boven water kunnen houden. Ze zijn afhankelijk van publieke gelden en de steun van DierenLot.

Voor deze dieren die zo belangrijk zijn voor Nederland moet veel meer worden gedaan. Opleidingen, goede protocollen, draagvlak bij de politiek, een kennisplatform en structurele steun vanuit de overheden is wat deze organisaties echt nodig hebben. DierenLot kan daar als overkoepelende landelijke organisatie, samen met wildopvang.nl, een grote rol in spelen en probeert in de politiek voet aan de grond te krijgen bij provincies en het Ministerie.

Tussenschakel tussen organisaties en politiek

Als tussenschakel tussen de organisaties en de politiek kunnen wij problemen signaleren en oppakken. Hierdoor worden maatregelen en protocollen veel beter gedragen, omdat we deze samen met de organisaties maken. Dit kost veel tijd, maar levert uiteindelijk het meeste op.  Zo zijn onze protocollen omtrent de vogelgriep, na uitvoerig lobbyen, inmiddels de richtlijnen die door het LNV worden geadviseerd.

We kunnen menskracht beschikbaar stellen, kennis verzamelen en verdelen. Door het faciliteren van opleidingen, die wij kosteloos aan willen blijven bieden bij de DierenLot Academie (door het CRKBO gecertificeerd als opleidingsinstituut), kunnen medewerkers nog beter functioneren. Door het opzetten van een kennisplatform kunnen we centraal alle informatie over wilde dieren beschikbaar maken en zo nodig kunnen we de organisaties geld geven.

Kom op voor onze wilde dieren

Wat daarnaast ook enorm helpt, is elke donatie. Trek jij je het lot van wilde dieren in Nederland ook aan? Doneer dan nu, zodat we samen het verschil kunnen maken.

 

Koop loten      Word donateur      Doe een gift

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu