Bronsttijd

Bronsttijd

De bronstperiode vergroot de kans op aanrijdingen met wild omdat de dieren gedreven worden door hun hormonen. De dieren zijn vaak veel minder schuw en kunnen zomaar de weg oversteken om achter een vrouwtje aan te gaan, zonder oog te hebben voor het verkeer.

Reeën bronsttijd

Half juli tot half augustus vindt bij reeën de voortplanting plaats. Wanneer het vrouwtje (reegeit) gedekt is vindt deelt de bevruchte eicel zich een aantal keren, om daarna in een soort stilstand te raken. Pas half december komt de ontwikkeling weer op gang, waardoor het reekalf in het voorjaar (maanden mei en juni) geboren kan worden. Het stopzetten van de ontwikkeling van de bevruchte eicel is uniek voor de ree. In de herfst verandert de vacht van het reekalf van stippen naar een grijzere vacht. 

Bronsttijd edelhert

De bronsttijd bij edelherten loopt ongeveer van half september tot begin oktober. Bij herten verandert door hormonen het een en ander aan het uiterlijk. De haren om de hals gaan groeien en de keelzak wordt groter. Om de dames te imponeren neemt hij extra vaak een modderbad en urineert tegen zijn eigen buik. Om het verbaal te ondersteunen is het geluid dat een hert kan maken veranderd: hij kan nu burlen. De concurrentie kunnen niet alleen zien en ruiken, maar ook horen wie daar de baas is of denkt te zijn.

Bronsttijd damhert

De bronsttijd bij damherten begint in de tweede helft van oktober. Een volwassen hert komt ieder jaar terug naar dezelfde plek in het bos waar hij een ondiepe kuil maakt, die hij besprenkelt met urine en waar hij de hinden opwacht. Na de bevruchting verlaten de hinden deze plek weer. Damherten kunnen ook burlen, het verschil met de burl roep van edelherten is dat het burlen van een damhert hoger en eentoniger klinkt. 

 

Bron: Vereniging Het Edelhert

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu