Toezicht

Stichting DierenLot heeft een bestuur en een Raad van Toezicht.

Het bestuur bestaat uit:

De Raad van Toezicht bestaat uit de heren:

 • T. de Ruiter (gepensioneerd ondernemer)
 • H.N.M. Vos (zelfstandig ondernemer)
  Onbetaalde nevenfuncties:
  • Voorzitter World Wide Animal Rescue
 • B. van der Schaar - voorzitter (ICT specialist) 
 • P. IJssels (oud burgemeester Gorinchem)
  Onbetaalde nevenfuncties:
  • Voorzitter Nationaal Keurmerk Dierenambulances
  • Voorzitter Dierenasiel Gorinchem

Zij zijn vrijwilligers die geen enkele vergoeding ontvangen van de stichting. Voor zover zij als individuele leden kosten maken, zoals reiskosten, porti e.d. dan dragen zij die zelf. De Raad van Toezicht laat zich bijstaan door een externe accountant, WITh Accountants te Sliedrecht.

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu