Aanvraagformulier bestaande relaties

Stichting DierenLot kan alleen aanvragen in behandeling nemen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • DierenLot steunt kleine tot middelgrote dierenorganisaties in Nederland die zich in Nederland inzetten voor dieren in nood door hen op te vangen, te beschermen of een betere toekomst te geven.
  • DierenLot kan steun verlenen aan aanvragen die diergericht zijn, bij voorkeur een afgerond geheel vormen en die toekomstgericht zijn.
  • Een project dat al gestart of voltooid is, komt in principe niet voor steun in aanmerking.

Stichting DierenLot heeft jaarlijks drie reguliere uitkeringsrondes: in maart, juni en oktober. Voorstellen kunnen het hele jaar door ingediend worden, maar worden dus in deze maanden besproken. Wil je jouw aanvraag specifiek indienen voor de ronde van maart, juni of voor die van oktober, dan moet je aanvraag resp. uiterlijk 31 januari, 31 mei of 30 september ingediend zijn. Stichting DierenLot behoudt zich het recht voor om tussentijds extra uitkeringen te doen. 

Twijfel je of jouw aanvraag past binnen ons beleid? Neem dan contact op met de afd. Beneficiantencontact en -relaties van Stichting DierenLot.

Telefoon: (0183) 56 39 12 
E-mail: dierenorganisaties@dier.nu

Vul onderstaand formulier in voor een aanvraag als bestaande relatie van Stichting DierenLot. Het ingevulde PDF formulier komt direct bij ons binnen en ontvang je ook zelf in je mailbox!

Let op: ben je nog geen Erkend DierenLot Beneficiant? Vul dan eerst dit formulier in om beneficiant te worden.

Aanvraagformulier Bestaande Relaties

Aanvraag voor
Samenvatting
Organisatiegegevens
Contactpersoonsgegevens
Extra informatie
Geef hier gespecificeerd aan wat de kosten zijn voor het aangevraagde door middel van offertes of onderbouwde begrotingen. U kunt deze (ook) meesturen met het ondertekende PDF formulier. NB: indien u bij meerdere organisaties financiële steun heeft aangevraagd voor dit project, geeft u dan hier ook aan bij wie en voor welk bedrag.
Bestanden uploaden

Naast het ingevulde formulier, wat u nog moet ondertekenen, dient u de volgende gegevens mee te sturen indien deze nog niet in ons bezit zijn:

  • uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van je registratie als stichting of vereniging (indien er onlangs wijzigingen hebben plaatsgevonden);
  • bewijs van ANBI registratie;
  • meest recente jaarstukken of meest recent jaarverslag, inclusief financieel jaaroverzicht;
  • beleidsplan (niet separaat nodig als dit is opgenomen in het jaarverslag);
  • statuten van de organisatie (indien er onlangs wijzigingen hebben plaatsgevonden).

U stuurt deze bestanden als bijlage bij het ondertekende PDF formulier mee of u kunt de bestanden hier alvast uploaden. 

LET OP: zijn de bestanden gezamenlijk zwaarder dan 5MB upload ze dan niet, maar stuur ze via wetransfer aan dierenorganisaties@dier.nu

* Velden met een * zijn verplicht
Stichting DierenLot gaat vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Wil jij weten wat wij doen met je persoonsgegevens? Lees dan ons privacy statement.
Deel dit artikel met anderen: