Aanvragen van steun voor Erkend DierenLot Beneficianten

Elke Erkend DierenLot Beneficiant kan steun aanvragen bij DierenLot. Ben je nog geen Erkend DierenLot Beneficiant? Kijk dan hier en regel dat eerst. Wij kunnen alleen aanvragen in behandeling nemen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • DierenLot steunt kleine tot middelgrote dierenorganisaties in Nederland die zich in Nederland inzetten voor dieren in nood door hen op te vangen, te beschermen of een betere toekomst te geven.
 • DierenLot kan steun verlenen aan aanvragen die diergericht zijn, bij voorkeur een afgerond geheel vormen en die toekomstgericht zijn.
 • Een project dat al gestart of voltooid is, komt in principe niet voor steun in aanmerking.

Twijfel je of jouw aanvraag past binnen ons beleid of heb je problemen met het doen van de aanvraag zelf? Neem dan op werkdagen contact op met de afdeling Beneficiantencontact en -relaties van Stichting DierenLot tussen 10.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 0183 56 39 12 of stuur een e-mail naar [email protected]

Over het wel of niet toekennen van steunaanvragen of in voorkomend geval de aanvraag voor het worden van Erkend DierenLot Beneficiant, wordt niet gecorrespondeerd, anders dan dat we u op de hoogte stellen van onze beslissing al of niet met een korte motivatie.

Zes uitkeringsronden per jaar

Jaarlijks zijn er zes reguliere uitkeringsrondes.In de even maanden van het jaar worden de binnengekomen aanvragen besproken. Je kunt je aanvraag dus op elk gewenst moment in het jaar indienen.

Aanvragen ingediend in januari worden in februari behandeld
Aanvragen ingediend in februari worden in april behandeld
Aanvragen ingediend in maart worden in april behandeld
Aanvragen ingediend in april worden in juni behandeld
Aanvragen ingediend in mei worden in juni behandeld
Aanvragen ingediend in juni worden in augustus behandeld
Aanvragen ingediend in juli worden in augustus behandeld
Aanvragen ingediend in augustus worden in oktober behandeld
Aanvragen ingediend in september worden in oktober behandeld
Aanvragen ingediend in oktober worden in december behandeld
Aanvragen ingediend in november worden in december behandeld
Aanvragen ingediend in december worden in februari behandeld

Hoe dien je een aanvraag in

Je kunt een aanvraag op verschillende manieren indienen:

 • Via de website kun je online de aanvraag doen en alle benodigde gegevens invullen. Dat doe je hier of door onder deze tekst op het blokje Online aanvraag doen te klikken, je krijgt dan direct het aanvraagformulier. Hier kun je ook de benodigde stukken zoals een offerte uploaden.
   
 • Je kunt een aanvraagformulier downloaden, vervolgens uitprinten en invullen en daarna inscannen en mailen met de benodigde stukken naar [email protected]
   
 • Je kunt een aanvraagformulier downloaden, vervolgens printen en invullen en daarna per post versturen naar ons postadres:
  Stichting DierenLot
  T.a.v. afdeling Beneficiantencontact
  Postbus 377
  4200 AJ Gorinchem
Welke stukken hebben wij nodig

Als Erkend DierenLot Beneficiant hebben jullie moeten aanleveren:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van jullie registratie als stichting of vereniging (indien er recent wijzigingen hebben plaatsgevonden);
 • Bewijs van ANBI-registratie;
 • Meest recente jaarverslag, inclusief financieel jaaroverzicht;
 • Beleidsplan (niet separaat nodig als dit is opgenomen in het jaarverslag);
 • Statuten van de organisatie

Om jullie aanvraag te kunnen honoreren is het van belang dat bij wijzigingen in het bestuur wij per omgaande een kopie van de aangepaste inschrijving bij de Kamer van Koophandel ontvangen. Ook bij wijzigingen in het beleidsplan, de statuten en de ANBI-status dienen jullie ons hierover omgaand schriftelijk of per mail te informeren. Jaarlijks dient uiterlijk in juli (voor ANBI geldt ook 1 juli) het jaarverslag van het voorgaande boekjaar, inclusief financieel verslag, bij ons aangeleverd te worden. Eventueel kan hier uitstel op verleend worden, maar uiterlijk tot 31 december. Bij in gebreke blijven kan de toegekende ondersteuning teruggevorderd worden en het Erkend DierenLot Beneficiantschap geschorst of ontnomen worden.

Eventueel kunnen bij de aanvraag alle of betreffende up to date stukken ook meegestuurd worden, per mail of per post of door ze te uploaden in het online formulier. Nasturen mag ook. Voor vragen kunt u bellen of mailen met de afdeing beneficiantencontact en-relaties op werkdagen tussen 10.00 uur en 16.00 uur op 0183 56 39 12 of per mail via [email protected]

-