Noodfonds van Stichting DierenLot

zwanen onder de olieVoor situaties waarin directe hulp voor de dieren noodzakelijk is, kunnen dierenhulporganisaties mogelijk een beroep doen op het Noodfonds van Stichting DierenLot.

Een dergelijke aanvraag wordt met voorrang behandeld, zodat vaak binnen 3 werkdagen helder is of jouw organisatie steun vanuit het Noodfonds kan verwachten.

Evenals bij andere steunaanvragen dient ook deze aanvraag vanzelfsprekend onderbouwd en diergericht te zijn.

In welke situaties is het mogelijk een beroep te doen op het Noodfonds?
Het Noodfonds is voor onvoorziene situaties. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Brand
  • Stormschade
  • Een olieramp
  • Extreme kou of hitte
  • Een ongeval met total-loss of grote schade aan een dierenambulance

In veel gevallen hebben wij binnen zeer afzienbare tijd hulp kunnen bieden. Voorbeelden hiervan vind je bij onze nieuwsberichten op de website.

Het maximale bedrag dat het Noodfonds uitkeert is € 10.000,-

Gebruik maken van het Noodfonds?

Stuur dan een e-mail naar [email protected] met de volgende gegevens:

  • In de onderwerpregel: "Aanvraag Noodfonds" + de naam van jouw organisatie
  • In de e-mail de adres- en contactgegevens van jouw organisatie
  • Een beschrijving van de calamiteit
  • De extra activiteiten, werkzaamheden of aanpassingen die nodig zijn om de calamiteit op te vang
  • Een kostenraming

Bijbehorende stukken als offertes en een verantwoording mogen achteraf ingestuurd worden. Hierdoor wordt het mogelijk om direct dát te doen wat prioriteit heeft: dieren in acute nood snél helpen.

Of neem telefonisch contact op met de afdeling Beneficiantencontact en -relaties via (0183) 56 39 12.

dak van boerderij ingestort 

-