Hulpaanvragen

Door het invullen van het formulier 'Aanvraagformulier bestaande relaties' kan je als Erkend DierenLot Beneficiant een verzoek indienen voor financiële steun van Stichting DierenLot. Ben je nog geen Erkend DierenLot Beneficiant? Dien dan eerst door middel van het formulier 'Erkend DierenLot Beneficiant worden' een verzoek in voor het beneficiantschap. Na het invullen van zowel het aanvraagformulier voor bestaande relaties als het formulier om Erkend DierenLot Beneficiant te worden ontvang je een ingevulde PDF in je mailbox met daarop een toelichting. Lees deze alsjeblieft eerst nog goed door en verstuur daarna je aanvraag met bijbehorende bijlage(n) aan ons retour. Aanvragen mogen zowel per post als per e-mail verzonden worden.

Stichting DierenLot kan alleen aanvragen in behandeling nemen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • DierenLot steunt kleine tot middelgrote dierenorganisaties in Nederland die zich in Nederland inzetten voor dieren in nood door hen op te vangen, te beschermen of een betere toekomst te geven.
  • DierenLot kan steun verlenen aan aanvragen die diergericht zijn, bij voorkeur een afgerond geheel vormen en die toekomstgericht zijn.
  • Een project dat al gestart of voltooid is, komt in principe niet voor steun in aanmerking.

Twijfel je of jouw aanvraag of organisatie past binnen ons beleid? Neem dan contact op met de afdeling Beneficiantencontact en - relaties van Stichting DierenLot.

Telefoon: (0183) 56 39 12 bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur
E-mail: [email protected]

-