Verkiezing Diervriendelijke gemeente van het jaar

In 2018 werd voor het eerst de verkiezing voor Diervriendelijke gemeente van het jaar gehouden. Met succes! Er kwamen echt goede aanmeldingen binnen van gemeenten die dierenwelzijn belangrijk vinden. En nog mooier, na de verkiezing zijn er mooie samenwerkingen ontstaan tussen gemeenten om dierenwelzijn echt goed op te pakken en van elkaar te leren. Na Leeuwarden in 2018, Amsterdam in 2019, Zwolle in 2021 werd in 2022 de gemeente Almere uitgeroepen tot diervriendelijke gemeente van het jaar. (in 2020 vond er i.v.m. de corona pandemie geen verkiezing plaats)

Jury

Na een uitgebreide selectieprocedure waar met de top 10 intensieve gesprekken zijn gevoerd is de top 3 bepaald. Een deskundige jury bestaande uit Piet Hellemans (TV persoonlijkheid en dierenarts), Peter Helmer (oprichter Stichting DierenLot), Marko Ruis (Universiteit Wageningen/Van Hall Larenstein en een van de initiatiefnemers van DierVizier) en juryvoorzitter Piet IJssels (oud burgemeester Gorinchem en voorzitter dierenasiel Gorinchem) bepaalt de uiteindelijke winnaar van deze verkiezing.

Top 3

De top 3 werd gevormd door de gemeenten Eindhoven, Groningen en Almere. De keuze van de uiteindelijke winnaar was een lastige want alle drie de gemeenten hebben de afgelopen jaren grote stappen op het gebied van dierenwelzijn gezet. 

Juryrapport

Uit het juryrapport: “Almere heeft grote sprongen gemaakt op het vlak van dierenwelzijn.. Naast het feit dat deze gemeente in het kernteam zit van het platform Diervizier, hebben de Almeerse ambtenaren de afgelopen jaren keihard gewerkt en inmiddels op bijna alle onderdelen een positieve score. Naast een recente update van het dierenwelzijnsbeleid, kun je op de website van de gemeente Almere veel relevante informatie vinden op dierengebied. Omdat voor het eerst binnen het college een wethouder van de Partij voor de Dieren is aangetreden, is er meer capaciteit vrijgemaakt voor dierenwelzijn. In het coalitieakkoord zijn maar liefst 12 diergerelateerde doelstellingen opgenomen, van natuureducatie op basisscholen tot dier- en milieuvriendelijke contracten in het bedrijfsrestaurant. De gemeente neemt zelf de regierol richting dierenhulporganisaties en maken met hen kostendekkende meerjarige afspraken om continuïteit te waarborgen. Ook stimuleert Almere andere gemeenten hun verantwoordelijkheid te nemen voor bijvoorbeeld wilde dieren in nood en heeft zij de portemonnee getrokken voor onvoorziene omstandigheden, zoals vogelgriep.”

Dierenwelzijn

De diervriendelijke gemeente van het jaar is in het leven geroepen om zorg voor dierenwelzijn te belonen en als voorbeeld en mogelijke inspiratie voor andere gemeenten te dienen. Want er zijn gelukkig steeds meer gemeenten die dierenwelzijn belangrijk vinden en zorg voor dieren meenemen in beleid. Mede door deze verkiezing is het platform DierVizier ontstaan waar gemeenten kennis kunnen delen en elkaar kunnen vinden om te overleggen over diergerelateerde issues.

Tot standkoming verkiezing

Dierenwelzijn zou een belangrijk onderdeel moeten worden van elk gemeentebeleid. Zeker nu de landelijke overheid de verantwoordelijkheid over dier gerelateerde zaken als het chippen van honden en katten, overlast van dieren, opvang van zwerfdieren en omgang met agressieve honden steeds meer naar gemeenten overhevelt. En dan rijst de volgende vraag: hoe zet je als gemeente een dierenwelzijnsbeleid op poten en voorkom je dat het een ‘papieren tijger’ wordt? En hoe kom je in contact met andere gemeenten om van elkaar te kunnen leren?

Bij de verkiezing van de diervriendelijke gemeente kijken we niet alleen naar gemeenten die alles al perfect geregeld lijken te hebben, maar juist ook naar die gemeenten die in het afgelopen jaar grote stappen hebben gemaakt op het gebied van hun dierenwelzijnsbeleid.

-