Het belang van lokale dierenhulporganisaties

In heel Nederland wordt voor mishandelde, verwaarloosde en in de steek gelaten dieren gezorgd door veelal kleine organisaties die met behulp van de gemeenschap en veel vrijwilligers vaak een organisatie in stand houden die de problemen op dit gebied probeert op te lossen. Wij vragen u: laat deze organisaties niet in de steek. 

Binnenkort gaat u beginnen met de opstelling van de nieuwe begroting van de gemeente. Behalve dat de gemeente de publieke taak heeft om deze organisaties bij te staan zowel financieel als in faciliteiten is er nog een element wat vaak over het hoofd wordt gezien. Dat zijn de vele vrijwilligers die hierbij zijn betrokken. Vaak geven de dierenwelzijnsorganisaties in uw regio ook de kans aan mensen die anders tussen wal en schip zouden vallen.
 

Lokale dierenhulp is belangrijk voor dier én mens

De dierenwelzijnsorganisatie in uw regio helpt zo niet alleen de dieren maar ook vaak mensen. Bovendien zorgt de fijnmazigheid en het grote aantal vrijwilligers er ook voor dat de kosten en daarmee uw bijdrage aan dierenwelzijnszaken relatief laag kan blijven. Uitbesteden van betrokkenheid bij de opvang en het vervoer van dieren aan landelijke organisaties is schadelijk voor de door uw eigen inwoners opgezette, uitgevoerde en deels gefinancierde initiatieven. Neem uw verantwoordelijkheid en maak kennis met uw eigen achterban.

Als handvat en geheugensteun bij beslissingen in het gemeentelijk domein inzake dierenwelzijn hebben wij de belangrijkste overwegingen samengevat in twee factsheets die u hieronder kunt downloaden. DierenLot faciliteert ruim 300 dierenhulporganisatie in Nederland, voor deze organisaties breken wij een lans bij u als gemeenteraad. Wij schrijven dierenhulporganisaties en gemeenten niets voor maar signaleren een belangrijke taak, de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn en de noodzaak tot lokale invulling van dierenhulp in het land.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor meer informatie en nadere uitleg. Contactpersoon is Daniëlla van Gennep, zij is per e-mail bereikbaar op [email protected] of per telefoon op 0183 56 39 12.

Klik op onderstaande afbeelding dan kunt u de factsheets eenvoudig downloaden:

 

-