Veelgestelde vragen

Bekijk hier de aan ons veelgestelde vragen.

Steunaanvragen

Hoe dien ik als organisatie een voorstel in voor steun?

Hier vind je alle informatie over het aanvragen van steun bij DierenLot en het formulier wat je daarvoor dient te gebruiken. Aan nieuwe organisaties vragen wij aan te leveren bij de aanvraag:

  1. Uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van jouw registratie als stichting of vereniging;
  2. Statuten van je organisatie
  3. Meest recente jaarstukken of meest recent jaarverslag, inclusief financieel jaaroverzicht;
  4. Je naam, functie en contactgegevens en een korte omschrijving van je organisatie en organisatiedoelen (beleidsplan);
  5. Een beschrijving van een project / materialen / middelen die je zonder extra steun niet kunt realiseren;
  6. Uitleg over het belang van het aangevraagde voor dieren;
  7. Een offerte of onderbouwde kostenraming van dat wat je aanvraagt.

Een aanvraag voor het 'Noodfonds voor Dieren' (max. € 10.000,-) moet bevatten:

  1. Een beschrijving van de calamiteit;
  2. Een beschrijving van de extra activiteiten, middelen of aanpassingen die nodig zijn om de calamiteit op te vangen;
  3. Een kostenraming.

Bijbehorende stukken als offertes en een verantwoording mogen achteraf ingestuurd worden.

NB: Alleen complete aanvragen, voorzien van de benodigde bijlagen en ondertekend door een bevoegd persoon, worden in behandeling genomen. Onvolledige of onjuiste formulieren kunnen vertraging oplopen.

Wanneer krijg ik uitsluitsel over mijn steunaanvraag?

Stichting DierenLot heeft jaarlijks 6 reguliere uitkeringsrondes: in februari, april, juni, augustus, oktober en december. Voorstellen kunnen het hele jaar door ingediend worden, maar worden besproken tijdens de uitkeringsvergaderingen. Wil je jouw voorstel specifiek indienen voor een ronde? Zorg dan dat jouw aanvraag voor het begin van de maand is ingediend. Dus: 31 januari voor de rond van februari, 31 mei voor de rond van april etc.  

Noodfonds

We streven er naar aanvragen voor het Noodfonds binnen drie werkdagen te behandelen en uitsluitsel te geven.

Stichting DierenLot behoudt zich het recht voor om tussentijds extra uitkeringen te doen.

Wat is het noodfonds van Stichting DierenLot?

Stichting DierenLot heeft eind 2007 het ‘Noodfonds voor Dieren’ ingesteld. Een fonds waar kleine tot middelgrote dierenhulporganisaties bij calamiteiten snel een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld bij brand, de noodopvang van een grote groep verwaarloosde dieren, een olieramp, de dierenambulance total loss of bij de uitbraak van een ziekte-epidemie, bijvoorbeeld vogelgriep. Dan is vaak snel en tijdelijk extra capaciteit nodig. En dat vraagt extra geld. Het Noodfonds voor Dieren maakt het mogelijk om binnen drie werkdagen tot maximaal € 10.000,00 ter beschikking te krijgen voor een calamiteit.

Dierenorganisaties kunnen via [email protected] een aanvraag voor steun insturen. De aanvraag moet een beschrijving bevatten van de calamiteit, de extra activiteiten, werkzaamheden of aanpassingen die nodig zijn om de calamiteit op te vangen, plus een kostenraming. Bijbehorende stukken als offertes en een verantwoording mogen achteraf ingestuurd worden. Hierdoor wordt het mogelijk om direct dát te doen wat prioriteit heeft: dieren in acute nood snél helpen.

Hoe kan ik een dierenambulance aanvragen voor mijn organisatie?

Een dierenambulance kan je als Erkend DierenLot Beneficiant heel gemakkelijk aanvragen via een regulier aanvraagformulier: 

Aanvraagformulier bestaande relatie

Vul alle gevraagde gegevens, inclusief onderbouwing, volledig in. Als je aanvraag voor een dierenambulance van DierenLot wordt goedgekeurd, dan krijg je de dierenambulance in bruikleen. Dit houdt in dat Stichting DierenLot eigenaar blijft van de wagen maar dat jouw organisatie de dierenambulance in de praktijk gebruikt. Vanzelfsprekend wordt er een overeenkomst opgesteld waarin het gebruik van de dierenambulance wordt vastgelegd.

Ben je (nog) geen Erkend DierenLot Beneficiant? Dien dan eerst een aanvraag in voor het Erkend DierenLot Beneficiantschap:

Erkend DierenLot Beneficiant worden

Heb je vragen? Neem dan contact op met de afd. Beneficiantencontact en -relaties via telefoon (0183) 56 39 12 of per e-mail [email protected]

Hoe kan ik de DierenLot Donatieverdubbelaar aanvragen?

De DierenLot Donatieverdubbelaar kan je aanvragen voor een fondswervend evenement of actie van jouw dierenhulporganisatie. De maximale uitkering van de donatieverdubbelaar is € 1.250,-. Dus ook als je meer dan € 1.250,- aan inkomsten/donaties hebt opgehaald.

De verdubbelaar kan je hier aanvragen:

Aanvraagformulier donatieverdubbelaar

Hoe kan ik Erkend DierenLot Beneficiant worden?

Onder het kopje 'informatie' vind je meer informatie om Erkend DierenLot Beneficiant te worden. Je kunt daar meteen een formulier invullen om het beneficiantschap aan te vragen. 

Nadat je het ingevulde PDF formulier inclusief de bijbehorende bijlagen naar ons hebt gestuurd, ontvang je binnen 2 weken uitsluitsel. 

Diervoer

Wat is het adres voor het ophalen van diervoer?

Het ophalen van diervoer en dierbenodigdheden is alleen op uitnodiging. Je kan dus niet zomaar langs rijden om e.e.a. op te halen. Indien je een uitnodiging hebt gehad is het adres voor het ophalen:

Vlietskade 4006
4241 WL Arkel

 

Kan ik ook diervoer en/of dierbenodigdheden krijgen voor mijn organisatie?

Naast financiële steun, dierenambulances en kennisoverdracht, kun je als dierenhulporganisatie ook gratis diervoer en materialen aanvragen dus stuur je wensenlijst in! Een beoordeling en mogelijke toewijzing volgt snel en voor je het weet staat jullie auto binnenkort afgeladen vol. 

Zorg dat je op onze mailinglijst komt en meld je hier aan: [email protected]

Hoe werkt het? Per levering sturen wij een e-mailing rond. Antwoord hierop en geef aan wat de dieren binnen jouw organisatie goed kunnen gebruiken. Na de deadline worden alle reacties geïnventariseerd en uitnodiging verstuurd voor de verdeling.