Online aanvraagformulier voor steun bestaande relaties

Online aanvraagformulier voor steun bestaande relaties

Aanvraag voor
Samenvatting
Organisatiegegevens
Contactpersoonsgegevens
Onroerend goed
Extra informatie
Geef hier gespecificeerd aan wat de kosten zijn voor het aangevraagde door middel van offertes of onderbouwde begrotingen. U kunt deze (ook) meesturen met het ondertekende PDF formulier. NB: indien u bij meerdere organisaties financiële steun heeft aangevraagd voor dit project, geeft u dan hier ook aan bij wie en voor welk bedrag.
Versturen

Heeft u al uw gegevens en extra informatie volledig ingevuld? Heeft u eventueel offertes en andere bijlagen geüpload? Vink dan "Ik ben geen robot" aan en druk op verstuur.

Om deze aanvraag te kunnen honoreren is het van belang dat bij wijzigingen van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wij per omgaande een kopie van de aangepaste inschrijving ontvangen. Dit geldt ook bij wijzigingen in het beleidsplan, de statuten en de ANBI-status.

Jaarlijks dient uiterlijk in juli (voor ANBI geldt ook 1 juli) het jaarverslag van het voorgaande boekjaar, inclusief financieel verslag, bij ons aangeleverd te worden. Eventueel kan hier uitstel op verleend worden, maar uiterlijk tot 31 december. Bij in gebreke blijven kan de toegekende ondersteuning teruggevorderd worden en het Erkend DierenLot Beneficiantschap geschorst of ontnomen worden.

Eventueel kun je bij deze aanvraag alle of betreffende up-to-date stukken meesturen. Dit kan per e-mail naar [email protected] of per post naar het postadres:
Stichting DierenLot
T.a.v. afdeling Beneficiantencontact
Postbus 377
4200 AJ Gorinchem

Dit formulier dient door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie te worden ondertekend (bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester of directeur).

 

* Velden met een * zijn verplicht
Stichting DierenLot gaat vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Wil jij weten wat wij doen met je persoonsgegevens? Lees dan ons privacy statement.
-