7 weetjes over de Europese wolf

7 weetjes over de Europese wolf

De Europese wolf (Canis lupus lupus) is te vinden van Spanje, Duitsland en Scandinavië tot aan de steppen van China. Maar sinds 2015 is deze soort ook weer te zien in Nederland, voor het eerst in honderdvijftig jaar tijd. Inmiddels hebben een aantal Europese wolven een eigen territorium ingenomen op de noordelijke Veluwe. 

1. Zeldzaam

De Europese of Euraziatische wolf wordt maar zelden gezien. Als je er eentje tegenkomt in het wild heb je dus ontzettende mazzel. De wolf ziet er een beetje uit als een grote, onopvallend getekende hond met een weinig beweeglijke staart. Hij heeft spitse oren die verder uit elkaar staan dan bij een hond. Vanwege hun goede schutkleur en een natuurlijke angst voor mensen zijn wolven moeilijk te spotten. 

2. Leven in groepen

Wolven leven in roedels die gemiddels twee tot tien dieren tellen. Een roedel is eigenlijk een familie van wolven want hij bestaat uit een koppel, hun welpjes van dit jaar en de jongen van vorig jaar die al vergroeid zijn. De jongvolwassen wolven gaan als ze ongeveer twee jaar zijn, zwerven om een plekje te vinden waar ze hun eigen roedel kunnen starten met een partner. 

3. Wat eet een wolf?

Wolven zijn roofdieren en eten zo'n drie kilo vlees en dan kunnen ze er weer lang tegenaan. Een wolf kan zelfs twee weken zonder eten. Wolven eten allelei prooidieren: van zwijnen, herten en elanden tot aan knaagdieren, zoals muizen, ratten en bevers. Omdat wolven zoveel mogelijk buit willen voor een zo klein mogelijke inspanning, zijn het voornamelijk oude en zwakke dieren die ten prooi vallen. Herders en veehouders kunnen hun schapenkudde veiligstellen met een stroomafrastering en honden. 

4. Zwemmer en loper

Er is niet veel dat een wolf tegenhoudt. Hij kan grote afstanden lopen en uitstekend zwemmen, wat nodig is in een territorium van zo'n tweehonderd vierkante kilometer. In één nacht kan een wolf makkelijk zeventig kilometer afleggen. Inmiddels is gebleken dat wolven rivieren, snelwegen en drukke gebieden doorkruisen, al doen ze dit meestal 's nachts. 

5. Cultuurvolger

Wolven zijn dieren die in heel verschilende leefomgevingen kunnen wonen. Zo wonen ze in het noorden op toendra's en in het oosten op de steppen en in West-Europa in gebergtes en bossen. Maar ook landschappen die door de mens zijn ingericht, vormen geen probleem voor de wolf. Zo leven er in Duitsland roedels tussen de dorpen, akkers, mijnen en bossen en in Zuid- en Oost-Europa jagen ze zelfs in de stad. De wolf blijkt een cultuurvolger te zijn. 

6. Mythe van gevaarlijk dier

De wolf heeft ten onrechte het imago van een gevaarlijk dier. Voor mensen is hij namelijk helemaal niet gevaarlijk. Sterker nog: de wolf is banger voor jou dan jij voor hem! Jaarlijks gaan miljoenen mensen probleemloos op vakantie naar gebieden waar wolven leven. Zolang je een wolf niet in het nauw drijft, levert hij doorgaans geen gevaar voor de mens op.

7. Wolf in Nederland

De eerste wolf die zich in 2018 in Nderland vestigde op de Noord-Veluwe, een vrouwtje, heeft inmiddels negen welpjes grootgebracht met de mannelijke wolf die haar in 2019 vergezelde. Van die negen krijgt er dit jaar mogelijk eentje zelf weer nakomelingen. Een andere moederwolf op de Midden-Veluwe krijgt dit voorjaar voor de derde keer welpjes. We kunnen dan ook zeggen dat de wolf zich opnieuw heeft gevestigd in Nederland. 

Bron: #samenvoordieren jaargang 3, uitgave 2

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu