Position Paper Vogelgriep

Landelijke natuur- en dierenbeschermingsorganisaties hebben samen een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer fracties en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en Volksgezondheid over de aanpak van Vogelgriep onder wilde vogels, of eigenlijk, het volledige gebrek daaraan... In het belang van de volksgezondheid, maar zeker ook de wilde vogels en pluimveesector is een prominentere rol van de overheid noodzakelijk.

Hoog pathogeen

Voor het eerst hebben we in Nederland jaarrond te maken met een uitbraak van het hoog pathogene Vogelgriepvirus H5N1. Bijna elke week zijn er meldingen van pluimveebedrijven die worden geruimd, gelden ophokplichten en vervoerverboden voor pluimvee

Duizenden wilde vogels slachtoffer

Onder wilde vogels vindt een slachting plaats van ongekende omvang. Vanuit de hele wereld komen telkens nieuwe meldingen van broedvogels, veelal in kolonies, die massaal het loodje leggen. Ook in Nederland hebben we daarvan dit jaar voorbeelden gezien met duizenden slachtoffers. Nog elke week zijn er meldingen van wilde vogels die slachtoffer zijn van vogelgriep. Met de vogeltrek in volle gang maken we ons weer grote zorgen voor komende winter.

Geen regie

Daar waar we bij getroffen pluimveebedrijven inmiddels, hoe cynisch en triest ook voor getroffen pluimveehouders en dieren, een geoliede machine zien van mannen in witte pakken, destructiebedrijven en beschermde maatregelen, dragen in de publieke ruimte veelal vrijwilliger dierenhulpverleners zorg voor het ruimen van volges zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat.

Natuurbeschermers, vrijwilligers bij vogelopvangen en dierenambulances, terreinbeheerders en boswachters proberen zo goed en kwaad als kan te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt, maar missen de overheid hierin als coördinerende, adviserende en faciliterende partner. Vandaar dat Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Landschappen NL, de Dierenbescherming en Stichting DierenLot samen deze oproep doen.

Leidraad

De overheid komt met een leidraad waarin duidelijk is wie er welke verantwoordelijkheden heeft bij de aanpak van de vogelgriep, maar dit is onvoldoende. De overheid moet de bestrijding van de vogelgriep echt gaan coördineren, het publiek voorlichten en een telefoonnummer inrichten waar dode vogels gemeld kunnen worden en instanties en burgers terecht kunnen met vragen. Dat is gezien de nog lopende pandemie, de risico’s voor de volksgezondheid, voor pluimveebedrijven en wilde vogels echt noodzakelijk. Nederland ligt op een internationaal belangrijk kruispunt voor vogeltrek. Zolang vogelgriep zich hier manifesteert dragen wij onbedoeld bij aan de verdere verspreiding over de wereld.

 

Naar position paper

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu