Dierenmishandeling

Dierenmishandeling is helaas nog altijd aan de orde van de dag, zelfs in Nederland. Stichting DierenLot is een organisatie die dieren in nood helpt. Dit doen wij onder andere door lokale en regionale dierenorganisaties financieel bij te staan, zodat mishandelde en verwaarloosde dieren op een veilige en liefdevolle plek kunnen worden opgevangen.

Soorten dierenmishandeling 

Dierenmishandeling bestaat in veel verschillende vormen. Een aantal vormen van mishandeling die we nog veelvuldig tegenkomen in Nederland:

  • verwaarlozing; een dier aan zijn lot overlaten;
  • huiselijk geweld en fysieke dierenmishandeling, zoals slaan en schoppen;
  • een huisdier ondervoeden;
  • slechte leefomstandigheden;
  • geen bezoek brengen aan de dierenarts bij ziekte.

Iedere vorm van verwijtbare nalatigheden, mishandeling, verwaarlozing en verminking van dieren is een strafbaar feit.

Bel de landelijke inspectiedienst bij dierenleed

Vermoedt u dat een dier pijn wordt gedaan in uw omgeving? Twijfel dan niet en maak er direct melding van bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, hiervoor kunt u het meldnummer bellen op telefoonnummer 144. U redt mogelijk een leven!  

De werking van onze dierenambulances

Bij melding van een dier in acute nood, wordt de dierenambulance ingezet. Deze wagens zijn totaal uitgerust om dieren in nood van de juiste hulp te voorzien. De chauffeurs van de dierenambulances zijn stuk voor stuk vrijwilligers die zich het lot van deze noodlijdende en vaak gewonde dieren erg aantrekken. Steun de dierenambulance met uw gift, zodat zij elke keer weer met een complete uitrusting op pad kunnen gaan.  

Kennis verspreiden om dierenmishandeling tegen te gaan

Stichting DierenLot wil niet alleen dierenorganisaties financieel steunen, maar wil ook een plek zijn waar zorgverleners met al hun vragen naartoe kunnen komen. Als dierenwelzijnsloket zetten wij ons in om dierenorganisaties met raad en daad bij te staan.

Ook hebben we de DierenLot Academie opgestart om meer dan 1.000 hulpverleners uit heel Nederland workshops en lezingen te geven. Door kennis te verspreiden, hopen we dat lokale en regionale hulporganisaties steeds sneller en adequater op mogen treden tegen dierenmishandeling. Zo voorkomen we nog meer dierenleed en dragen we bij aan een toekomst waarin dierenhulp steeds beter georganiseerd is.

De rol van dierenorganisaties in de strijd tegen dierenleed

Stichting DierenLot ondersteunt lokale en regionale, kleine en middelgrote organisaties die het dierenwelzijn voorop stellen. Waarom zijn juist deze organisaties zo belangrijk om dierenmishandeling tegen te gaan? Opvangcentra en dierenasiels bieden mishandelde dieren een veilige en vertrouwde plek waar verwondingen kunnen helen, ze zich geliefd weten en weer helemaal op krachten kunnen komen. Als ze weer hersteld zijn, krijgen ze een nieuw thuis bij baasjes die wél goed voor hen zorgen. Zo wordt dierenmishandeling een halt toegeroepen en krijgen dieren de behandeling die ze verdienen.

Help mee en stop dierenmishandeling!

Kleine en middelgrote dierenorganisaties verrichten dus belangrijk werk, maar hebben vaak niet het nodige geld voor opvang, voedsel en medicijnen. Help hen mee in hun strijd tegen dierenmishandeling door direct te doneren. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag over hoe wij dierenasiels en organisaties in Nederland helpen.

 

Word donateur      Koop loten      Doe een gift

  

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu