Dordrechts Dierentehuis / Louterbloemen

Celsiusstraat 8
3316AC Dordrecht
www.louterbloemen.nl

Dordrechts Dierentehuis / Louterbloemen

Het Dierentehuis Louterbloemen stelt hoge eisen aan het opvangen, verzorgen en herplaatsen van dieren. Daarom voldoet het Dierentehuis aan uitgebreide wettelijke en kwaliteitseisen.

Het meerjarenbeleid zorgt voor verdere ontwikkeling van de professionaliteit en voor innovatie.

De algemene leidraad is hierbij het verbeteren van dierenwelzijn.

Het Dierentehuis Louterbloemen voert voor de gemeente Dordrecht en enkele omliggende gemeenten de wettelijke opvang en registratie van zwerfdieren uit.

Het Dierentehuis Louterbloemen voldoet aan de vele wettelijke eisen die aan een erkend Dierenasiel gesteld worden.

Het Dierentehuis Louterbloemen voldoet aan de wettelijke eisen en de door de landelijke dierenbescherming gestelde kwaliteitseisen op het gebied van dierenwelzijn, organisatie, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden, bouwkundige inrichting, financiën en samenwerking.

Het Dierentehuis Louterbloemen zoekt voortdurend naar betere wegen met spontane innovatie als gevolg. Waardoor, onder andere, dieren sneller een nieuwe baas vinden en hun gedwongen verblijf in het asiel veel aangenamer wordt. 

Het Dierentehuis Louterbloemen neemt deel aan de regionalisering van de dierenbescherming. Samenwerken binnen de regio leidt tot meer professionaliteit, kwaliteit, continuïteit en zeker tot beter dierenwelzijn.

 

 

Dordrechts Dierentehuis / Louterbloemen heeft of is:

Dierenhulpvoertuig
Dierenhulpvoertuig
Erkend beneficiant
Erkend beneficiant

Nieuws van Dordrechts Dierentehuis / Louterbloemen

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu