Stichting Blijdschap voor de dieren - BVDD

Karssenberg 11
7274BC Geesteren
http://www.bvdd.eu

Stichting Blijdschap voor de dieren - BVDD

Independent Animal Mediation
Bij Animal mediation probeert BVDD samen met de eigenaar/houder van een dier te kijken naar een oplossing van “mens-dier of dier-problemen”. We proberen de eigenaar/houder te begeleiden hoe hij/zij het beste om kan gaan met de problemen tussen hem/haar en het dier. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het dier zich niet goed gedraagt in een gezin met of zonder kinderen en/of met andere huisdieren. Dit kan als oorzaak hebben het niet goed omgaan door de eigenaar/houder met het dier, het dier heeft een niet zichtbare afwijking of is bijvoorbeeld zonder hulp niet geschikt als sociaal gezelschap. Indien nodig consulteren wij deskundigen als blijkt dat ook met onze hulp geen verbetering is te verkrijgen. Ons uitgangspunt is in het algemeen “dat u degene bent die  wilt  veranderen in uw houding ten opzichte van het dier en het dier eventueel kan veranderen”.

Animal Rescuer
Door ervaringen met inspectiewerk binnen de Dierenbescherming kan BVDD gemakkelijk ergens op anticiperen als het gaat om hulpverlening bij “reddingswerkzaamheden” voor dieren. Landelijk zetten wij ons graag in voor maatschappelijke en sociale probleemgevallen waar dieren bij betrokken zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een eigenaar/houder dakloos wordt en zijn dier niet meer kan verzorgen, een eigenaar/houder wordt opgenomen in een verzorgingstehuis waar geen dieren mogen worden toegelaten, een langdurige ziekte van een eigenaar/houder waardoor het dier niet meer verzorgd kan worden en zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. In die gevallen probeert BVDD tijdelijke of definitieve opvang voor een dier te vinden opdat het dier niet de dupe wordt van deze calamiteiten.

Speciale Projecten
Niet alleen in Nederland en andere naastgelegen buurlanden zijn er problemen of tekorten als het gaat om het dierenwelzijn in het algemeen. Het helpen van kansarme dieren in Europa is ook een punt van aandacht voor onze stichting. Zo’n project heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren, eventueel in samenwerking met ons bevriende dierenorganisaties in Europa. We steken hier geen geldelijke bijdrage in, maar wel een bijdrage in materialen,  arbeid en nodige ondersteuning en hulp. Het is voor ons niet direct belangrijk waar de hulpvraag vandaan komt. De essentie blijft het verbeteren van het welzijn en van de leefomstandigheden van dieren, waar een dier zich ook maar bevindt.

Stichting Blijdschap voor de dieren - BVDD heeft of is:

Dierenhulpvoertuig
Dierenhulpvoertuig
Erkend beneficiant
Erkend beneficiant

Nieuws van Stichting Blijdschap voor de dieren - BVDD

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu