Egelbescherming Nederland

Landweg 3
1276AS Huizen
www.egelbescherming.nl

Egelbescherming Nederland

Het opvangcentrum heeft als doel beschermde inheemse egels en eekhoorns tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te laten revalideren. Deze dieren kunnen door ziekte, verwonding of verwezing niet zelfstandig in de vrije natuur overleven. Dit kan zowel direct als indirect door menselijk handelen of nalaten gebeuren. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. Daarbij is de opvang zodanig opgezet dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.

Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

Egelbescherming Nederland heeft of is:

Dierenhulpvoertuig
Dierenhulpvoertuig
Erkend beneficiant
Erkend beneficiant

Nieuws van Egelbescherming Nederland

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu