Wildopvang.nl

Nieuwe Amstelstraat 18
1011 PM Amsterdam

Wildopvang.nl

Wildopvang.nl bestaat als organisatie sinds 2016, maar is per 16 maart 2021 officieel een stichting geworden. Stichting Wildopvang.nl is nadrukkelijk geen opvang voor wilde dieren die in nood zijn.

Er zijn 78 wildopvangcentra in Nederland die het werk doen. Zij vangen verweesde, gewonde, verzwakte en zieke in het wild levende dieren op en verzorgen, behandelen, revalideren en zetten deze, na herstel, weer terug op een geschikte plaats in de natuur.

Stichting Wildopvang.nl zelf heeft drie doelen:

  1. Publieksvoorlichting
  2. Het stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen wildopvangcentra onderling
  3. Lobbyen voor de belangen van wildopvangcentra

De visie is:

  • dat het grote publiek beter kan worden geïnformeerd over het bestaan van wildopvangcentra en wat die allemaal doen;
  • dat wildopvangcentra kunnen en moeten professionaliseren en dat hun kwaliteit van werken kan worden verbeterd;
  • dat de overheid nadrukkelijk erkent dat wildopvangcentra bestaansrecht hebben en structureel financiële ondersteuning verdienen.

 

Wildopvang.nl heeft of is:

Erkend beneficiant
Erkend beneficiant
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu