Dieren Calamiteiten Fonds

Van verschillende dierenhulporganisaties ontvangen wij signalen dat door de Corona crisis de bedrijfsvoering in gevaar komt. Pensiondiensten kunnen niet meer uitgevoerd worden, evenementen  en open dagen vervallen en inkomsten drogen op. De hulp aan de dieren mag echter niet in gevaar komen en daarom heeft DierenLot het Dieren Calamiteiten Fonds ingesteld waarin we € 1.000.000 beschikbaar stellen voor lokale en regionale dierenhulporganisaties die nu in acute financiële nood dreigen te komen. Elke Erkend DierenLot Beneficiant die door de Corona crisis in nood komt kan, door middel van het aanvraagformulier Noodfonds, een aanvraag doen.

De uitkeringen uit het Dieren Calamiteiten Fonds zijn een lening waarvoor we later pas afspraken zullen maken over terugbetaling. Voor nu is het vooral belangrijk dat alle dierenhulp door kan blijven gaan! Alleen volledig ingevulde en onderbouwde aanvragen kunnen door ons in behandeling worden genomen. Stuur je ingevulde formulier naar noodfonds@dier.nu, dan kunnen we het snel in behandeling nemen.

Download hier het aanvraagformulier 

Het Dieren Calamiteiten Fonds 2020 is opgezet om urgente liquiditeitsproblemen te helpen oplossen die de continuïteit van de dierenhulpverlening nú bedreigen. De uitkeringen zijn een lening, die te zijner tijd terugbetaald moet worden, zodra dit mogelijk is. Later zullen we per organisatie afspraken hierover maken. We adviseren dan ook ten zeerste om fondsenwervende acties te starten op de social media  (met DierenLot donatieverdubbelaar) en goed uit te zoeken op welke overheidsmaatregel mogelijk in jullie specifieke geval een beroep kan worden gedaan.

Voor een aantal organisaties zal loonkosten een lastig op te hoesten kostenpost zijn. Kijk eerst of je gebruik kunt maken van de tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

 

Probeer ook zelf geld in te zamelen

Start een inzamelingsactie op Facebook, of vraag op andere manieren aan je volgers en donateurs of ze je nu willen steunen met een extra bijdrage. Elke organisatie kan hiervoor de donatieverdubbelaar aanvragen, nu óók als je dat al eens voor een vergelijkbare online actie hebt gedaan. Hiermee kunnen wij jullie inspanning ook nog eens extra belonen, met een maximumbedrag van € 1.250,00.

Organisaties die geen Erkend DierenLot Beneficiant zijn vallen buiten deze regeling. Voldoe je aan de eisen om Erkend Beneficiant te zijn, dien dan daarvoor dan gelijk een aanvraag in. Kijk hier voor meer informatie. 

Deel dit artikel met anderen: