DierenLot in een notendop. Kerncijfers, prestaties en programma's

Stichting DierenLot werkt uitsluitend op aanvraag. We hebben daarom wel verwachtingen maar geen doelen anders dan de genoemde kwalitatieve. Als er morgen geen (steun)aanvragen meer zijn, houden we op (letterlijk). Er zijn echter nog steeds meer steunaanvragen en een groeiende ondersteuningsbehoefte en daarom moeten we nog steeds verder groeien in omvang om aan de groeiende vraag om ondersteuning te kunnen blijven voldoen. De verwachtingen, kernpunten en kerncijfers hiervan zijn onderstaand samengevat

Wat zijn onze kernpunten

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschaps- , zwerf- en natuurdieren is ons doel. Hierbij is een fijnmazig netwerk van lokale dierenwelzijnsorganisaties van belang voor mens én dier. Dat netwerk is er al dus we willen het in stand houden, versterken en beschermen. (De onderstaande opsomming is niet automatisch een volgorde van importantie).Wat willen we bereiken:             

 1. Publiekelijk, gemeentelijk, landelijk en politiek begrip vergroten van de huidige situatie en de werkomgeving van lokale dierenwelzijnsorganisaties. Dit betreft onder meer de financiering de wetgeving, de netwerken (ketens), de ondersteuningsbehoefte en de uitvoering.
 2. Samenwerken waar mogelijk in de sector om dieren te helpen en zoveel mogelijk onnodig lijden te voorkomen
 3. Gemeenten dienen rechtstreeks contact te onderhouden met de“eigen” lokale organisaties en dat niet via een landelijke organisatie willen laten lopen.
 4. Kennis en vaardigheden van bestuurders, fondsenwervers en vrijwilligers vergroten
 5. Continuïteit van die lokale en regionale organisaties borgen

Wat doen we daarvoor:

 1. Actief voorlichten overheid, politiek en publiek
 2. Ondersteunen financieel en in natura
 3. Ondersteunen met kennis
 4. Ondersteunen contacten politiek en ambtenarij
 5. Creëren van overleggen met organisaties die in de sector actief zijn en tussen organisaties zelf
 6. Belonen voorbeeld organisaties (positief stimuleren)
 7. Belonen voorbeeld vrijwilligers
 8. Benaderen overheid en politiek
 9. Benaderen overheidsdiensten als RWS en Justitie
 10. Indien nodig zichtbaar aanwezig zijn bij besluitvormingsprocessen en wet en regelgeving
 11. Vergroten achterban

Hoe doen we dat:                        

 1. Uitzenden spotjes TV en Radio
 2. Verspreiden nieuwsbrieven intern en extern
 3. Geld, auto’s, gereedschappen en diervoer ter beschikking stellen
 4. Organiseren Landelijke dagen, scholing, voorlichting, contacten leggen en dierenwelzijnsloket
 5. Pamfletten verspreiden en ter beschikking stellen ter verduidelijking van het belang van Dierenambulances en Opvangorganisaties
 6. Lobby en contacten met de Rijksoverheid en landelijke en gemeentelijke politiek onderhouden om belangen lokale organisaties te beschermen
 7. Actief in Dierencoalitie en Dierfondsenoverleg. Helpen bij oprichting van samenwerkingsverbanden zoals NFDO, egelopvangen en vogelopvangen
 8. Uitreiken droomcheques voor bijzondere organisaties,
 9. Verkiezing dierenhulpverlener van het jaar
 10. Zorgen dat overheidsinstanties als RWS en Dierenpolitie zich presenteren en uitleg geven op de landelijke dagen Dierenhulpverlening
 11.  Aanstellen en in stand houden Dierenwelzijnsloket met kennis en informatie en eventuele ondersteuning in mankracht voor lokale dierenwelzijnsorganisaties bij lobbyactiviteiten

Wat lukt er niet:                             

 • Samenwerking met Dierenbescherming (i.v.m. hun eigen belang als marktpartij dierenwelzijnssector, zij eisen alle financiën op ten koste van lokale organisaties. Geen continuïteit bij mogelijke gesprekspartners. 4 directeuren in 4 jaar )
 • Samenwerking Dierkeur (i.v.m. marktafbakening dierennoodhulp organisaties (vnl. DB))
 • Samenwerking met Federatie Dierenambulances Nederland (wegens onderbezetting en marktbescherming bij FDN)
 • Onvoldoende op netvlies ministerie van LNV en Justitie&Veiligheid wegens onderbezetting dierenwelzijnsloket DierenLot.
 • Het DierenLot dierenwelzijnsloket is in 2017 6 maanden niet bezet geweest of ingevuld vanwege personele problemen. Per 1 februari 2018 weer bezet, verder uit te breiden per 1 maart 2018

Factsheets, DierenLot in cijfers:

 

2014

2015

2016

2017

2018

Ondersteunde lokale organisaties

nb

179

185

210

210

Ambulances

87

114

124

140

155

 

 

 

 

 

 

Hoeveelheid diervoer in pallets

In maaltijden

 

-

-

 

-

-

 

51

87.888

 

142

248.000

 

525

900.000

Pallets non-food dierenbenodigdheden

 

 

 

 

275

Bezoekers site

nb

559.000

567.000

635.000

700.000

Bezoekers landelijke bijeenkomsten dierenhulpverlening

1.100

1.700

1.850

2.130

2.400

Volgers op soc media

100.000

180.000

240.000

300.000

350.000

 

 

 

 

 

 

Rechtstreekse afdrachten in €

527.566

812.660

866.449

927.044

1.500.000

Kledingactie kg

Opbrengst in €

Aantal deelnemers

125.000

38.000

78

338.959

102.000

113

420.000

104.500

148

413.005

55.652

137

400.000

50.000

130

 

 

 

 

 

 

NKD(Nat. Keurmerk Dierenambulances)

Organisaties

Auto’s

 

72

92

 

92

108

 

84

120

 

104

155

 

Bijdrage aan UvU in € (Universiteit van Utrecht)

5000,-

25.000

25.000

-

25.000

 

 

 

 

 

 

FTE

6

7,5

8,9

10,4

12

 

 

 

 

 

 

Beneficianten

jaarlijkse kosten

aantal vrijwilligers

aantal collectanten

 

 

 

 

€ 44.500.000

6.990

1.512

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel met anderen: