Doelstelling

Het doel van Stichting DierenLot is ondermeer het opzetten van projecten voor, het samenwerken met en/of het sponsoren van allerlei lokale en regionale  instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de bescherming en de gezondheid van dieren in Nederland.

Dieren in nood hebben uw hulp heel hard nodig. Nog veel te veel dieren leiden in Nederland een buitengewoon beroerd bestaan, ze worden:

- opgesloten in veel te kleine hokken
- soms ernstig mishandeld
- op straat gezet
- of aan hun lot overgelaten

Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan en wil ze graag helpen. We vinden het daarbij belangrijk om met name kleine en middelgrote dierenorganisaties te steunen. Die hebben het verreweg het moeilijkst met het financieren van hun hulpverlening. 

Bewustwording

Een belangrijke peiler binnen het werkterrein van DierenLot is bewustwording creëren bij het Nederlandse publiek. Immers: als we niet laten zien dat er dierenleed is en doen alsof er geen dierenleed is in Nederland, dan kunnen we ook geen vuist maken tegen dierenleed. Voor bewustwording zetten we televisie in, staan we op een keur aan evenementen en gebruiken we o.a. onze, goedbezochte, Facebook-pagina.

Onderstaand kunt u een document downloaden waarin de missie, visie en doelstelling beschreven staan:


Onze statuten vindt u door te klikken op onderstaande link:


#Samenvoordieren

Samen met Stichting Dierenlot kunt u dieren in nood helpen! Met uw steun kunnen we bijvoorbeeld oude hokken vervangen of buitenrennen voor een asiel opknappen. Ook kunnen we bij acute nood, bijvoorbeeld een brand, binnen enkele dagen, steun geven dankzij ons Noodfonds voor Dieren.

 

Deel dit artikel met anderen: