10 nieuwe volières voor Wings of Change!

1 november 2018

Wilde roofvogels en uilen hebben specialistische opvang en verzorging nodig. Mede dankzij Stichting DierenLot konden er bij Stichting Wings of Change 10 nieuwe volières gebouwd worden!

De stichting in Andijk zet zich in voor het welzijn, behoud en bescherming van roofvogels en uilen en hun leefomgeving. Het aantal vogels dat opvang nodig heeft stijgt momenteel enorm. Goede opvang van deze dieren is dan ook noodzakelijk.

De vogels die uit het wild komen, hebben namelijk andere faciliteiten nodig dan de vogels die in gevangenschap geboren zijn. Zo zijn er voor de vogels die weer uitgezet worden afgeschermde volières nodig waarin ze zo min mogelijk in aanraking komen met mensen. De in gevangenschap geboren dieren hebben juist baat bij een ruime volière waarin ze zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

Dankzij Stichting DierenLot konden er bij Wings of Change 10 nieuwe volières gebouwd worden die voldeden aan deze eisen. Door de bijdrage heeft de stichting ook gebruik kunnen maken van verschillende soorten (natuurlijke) materialen zoals hout, winddoek, bodembedekking en beplanting.

Stichting Wings of Change wil Stichting DierenLot hartelijk bedanken voor hun bijdrage. "Mede door deze bijdrage hebben we dit project kunnen realiseren."

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu