Minimaal 67.000 katten dakloos in Nederland

8 mei 2015

Minimaal 67.000 katten dakloos in Nederland. Hulp blijft onmisbaar.

Tot die cijfers komt Stray Animal Foundation Platform (Stray-AFP), de belangenorganisatie van zwerfdieren, na onderzoek in samenwerking met Wageningen UR Wetenschapswinkel en Livestock Research Wageningen UR.

Het is voor het eerst dat er een poging is gedaan het aantal zwerfkatten in kaart te brengen. Omdat er heel veel verschillende organisaties zijn die zich met de zwerfkattenproblematiek bezighouden en er geen centrale administratie is, is het eigenlijk niet voor elkaar te krijgen een exact aantal vast te stellen, zo ontdekte Stray-AFP, dat vandaag het rapport ’Als de kat van huis is…’ openbaar maakt.

Jaarlijks worden er zo’n 67.000 zwerfkatten (op)gevangen. „Maar het aantal (op)gevangen zwerfkatten is niet hetzelfde als het daadwerkelijk aantal rondlopende zwerfkatten”, zo plaatst het rapport een kanttekening.

Stichting DierenLot steunt het werk van Stray AFP ten zeerste.

Onderschat

„Het aantal betreft hier een overzicht van één jaar, hierin zitten niet de al eerder gevangen TNR-projecten (Trap-vangen, Neuter-castratie, Return-terugzetten) en zeker niet alle zwerfkatten zullen in een opvangsituatie belanden. En in deze cijfers is niet het aantal (zwerf)katten opgenomen dat jaarlijks wordt geschoten door jagers: tussen de 8000 en 13.500. Het totaal aantal zwerfkatten dat uit dit onderzoek komt, is hierdoor een grove onderschatting van het daadwerkelijke aantal.”

Reden dat Stray-AFP het kattenprobleem nu eens echt aan wil pakken is enerzijds de overlast die zwerfkatten veroorzaken voor de omgeving (geur- en geluidshinder, uitwerpselen, opengereten vuilniszakken) en de mogelijke impact op de inheemse fauna, anderzijds lijden de katten zelf ook onder het zwerversbestaan (gezondheidsproblemen en voedselgebrek).

„Door alle beschikbare informatie nu voor eens en altijd goed te bundelen, zal een zo goed mogelijk beeld van het probleem en de mogelijke aanpak worden verkregen. Het eindproduct van dit project zal dan als basis kunnen dienen om acties uit te zetten om het aantal zwerfkatten te verminderen. Het streven is Nederland in 2020 zwerfkattenarm te hebben”, aldus Stray-AFP voorzitter Isabelle Sternheim.

Meer jongen

Van één van de methodes die nu gebruikt worden, het afschieten van zwerfkatten, willen vrijwel alle organisaties zo snel mogelijk af. Op dit moment zijn in de provincies Friesland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg vergunningen afgegeven om katten te schieten. „Het doden van katten heeft vaak geen effect. Zo krijgen dieren bij het verlies van jongen vaak tweede worpen of meer jongen per nest. Daarnaast is er territoriumgedrag en worden lege gebieden snel gevuld door andere dieren, omdat de leefomgeving nog steeds de draagkracht (voldoende voedsel en nestplekken) heeft”, aldus het rapport.

„We willen graag dat de overheid makkelijker vergunningen uitgeeft om TNR uit te voeren. Nu zijn er veel organisaties die de katten wel vangen, maar ze niet geholpen terug mogen zetten. Gevolg is dat ze óf niet gevangen worden en zich dus kunnen blijven voortplanten, of niet-socialiseerbare wilde katten komen in een uitzichtloze asielsituatie terecht”, aldus Sternheim.

Een andere aanbeveling is het verplicht stellen van de castratie van katers, zoals dat in België is geregeld. Op die manier worden ongeplande nesten zo veel mogelijk voorkomen.


artikel: De Telegraaf d.d. 8 mei 2015
foto:    Jaap Wolterbeek
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24012331/__Minimaal_67.000_katten_dakloos__.html


Meer informatie over het onderzoek leest u hier:

Stray Animal Foundation Platform (Stray AFP),
link: http://www.stray-afp.org/nl/laatste-nieuws/rapport-als-de-kat-van-huis-is-adviseert-over-beperken-zwerfkatten/

Wetenschapswinkel Wageningen Universiteit
link: http://edepot.wur.nl/341416

 

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu