Mogelijk al tientallen dode vossen en marters slachtoffer vogelgriep

21 januari 2022

Dierenambulance Limburg Zuid heeft in korte tijd naast meer dan 400 dode meeuwen, aalscholvers en ganzen ook  37 dode vossen en 5 dode marters aangetroffen die volledig intact waren en mogelijk besmet waren met vogelgriep. 

Volgens wetenschappers vormt vogelgriep een bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom is het belangrijk dat deze dieren nader worden onderzocht door de Erasmus Universiteit en Wageningen Bioveterinairy Research. Daniëlla van Gennep van Stichting DierenLot licht toe: “Nog steeds worden dagelijks in Nederland tientallen dieren, voornamelijk watervogels, gevonden met verschijnselen van vogelgriep. Maar de ernst van de situatie is verre van scherp in kaart gebracht. Weliswaar is er een beeld van locaties waar vogelgriep heerst, maar de bijbehorende aantallen slachtoffers van wilde dieren ontbreken.

Immers: niet alle slachtoffers onder wilde dieren worden gevonden, niet alle slachtoffers worden herkend als vogelgriep en lang niet alle meldingen worden opgevolgd door onderzoek naar vogelgriep. We hebben simpelweg onvoldoende overzicht van de daadwerkelijke aantallen vogelgriepslachtoffers onder de wilde dieren. Dat kan uiteindelijk grote gevolgen hebben voor kwetsbare soorten zoals kanoeten en zeearenden die ook getroffen zijn. Het is dan ook van groot belang dat de kadavers van vogelgriepslachtoffers uit de natuur worden weggehaald om verdere verspreiding te voorkomen en dat deze onderzocht worden. Daar zijn ook wetenschappers het over eens.”

Het staat duidelijk in de nieuwe Europese wetgeving….

De nieuwe Europese wetgeving diergezondheid die 21 april 2021 is ingegaan zegt: “Kadavers van wilde vogels waarvan vermoed wordt dat zij besmet zijn met vogelgriep moeten worden verwijderd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009.”  Waarom gebeurt dit dan nog niet?

Bovendien worden dierenhulpverleners voortdurend van het kastje naar de muur gestuurd als zij vogelgriepslachtoffers onder hun hoede nemen. Hen wordt soms zelfs verboden om actie te ondernemen onder het mom van ‘we willen de natuur niet verstoren’ en ‘nee, dan moet je niet bij mij zijn maar bij een andere instantie.’

“Bovendien hebben tientallen dierenambulances en opvangcentra te maken met torenhoge kosten om veilig met vogelgriepslachtoffers om te gaan. Het is vreemd dat deze kosten wederom op het bordje terecht komen van organisaties die 100% afhankelijk zijn van donaties,” aldus Van Gennep.

Vaccinatiemogelijkheid onderzoeken

DierenLot pleit voor intensieve samenwerking tussen NVWA, ministerie, dierenhulpverleners, gemeenten, provincies, wetenschappers en andere stakeholders. Overheidsinstanties zouden goede voorlichting moeten geven aan het brede publiek, zodat de verspreiding van de vogelgriep kan worden tegengegaan, Ook de mogelijkheid om dieren tegen vogelgriep te vaccineren en sneltesten in te zetten moet verder worden onderzocht. Dit komt niet alleen ten goede aan de mens en de dierenhulpverleners, maar vooral ook aan de dieren.

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu