Motie voor structurele steun wildopvang

6 december 2019

De Partij van de Dieren heeft een motie ingediend voor verplichte financiering van de wildopvangcentra in Nederland.

In het hele land hebben wildopvangcentra moeite het hoofd boven water te houden. Ze hebben te maken met een tekort aan vrijwilligers en ook financieel is het krap. Dat geldt voor bijna alle wildopvanglocaties in Nederland, want gemeenten zijn niet verplicht om deze locaties te financieren. 

Met deze motie wil de Partij van de Dieren dit veranderen. De opvang en verzorging van dieren kost veel geld. Verplichte en structurele financiering ontbreekt. In de motie wordt de regering verzocht om in samenwerking met gemeenten, provincies en stakeholders een landelijke richtlijn te ontwikkelen voor vergoedingen aan zelfstandige, lokale en regionale wildopvangcentra.

Onder onze beneficianten bevinden zich veel opvangcentra die zich ontfermen over in het wild levende dieren. Wist je dat DierenLot maar liefst 53 wildopvangcentra in Nederland steunt? Wij hopen dan ook van harte dat zij ook van de Tweede Kamer de steun krijgen die ze verdienen.

Meer lezen? Klik hier.

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu