Nieuw laboratorium voor SOS Dolfijn

7 maart 2023

SOS Dolfijn is een organisatie die zich inzet voor walvisachtigen zoals bruinvissen, dolfijnen en walvissen. Ze bieden de dieren in nood die levend op de Nederlandse kust terecht komen of dreigen te stranden hulp en opvang, maar geven ook educatie over deze diersoort.

Toen SOS Dolfijn in 2017 ging verhuizen was het erg lastig om een geschikte plek te vinden om het walvisopvangcentrum te vestigen. Uiteindelijk hebben ze die plek gevonden, maar daar waren nog geen faciliteiten om zeezoogdieren te verzorgen. Er moest een heel nieuw educatief walvisopvangcentrum gerealiseerd worden.

Maarten Stoopendaal Droomcheque

Om de hulp te kunnen blijven bieden, is de stichting afhankelijk van donaties en giften. Voor 2 projecten deed SOS Dolfijn een verzoek tot financiële steun bij Stichting DierenLot. In de zomer van 2021 ontving SOS Dolfijn van DierenLot een droomcheque van maar liefst € 35.000 voor de aanschaf van medische apparatuur en om een laboratorium te bouwen.

Laboratorium

Bij walvisachtigen is het vaak lastig te zien als ze ziek zijn. Tijdens het behandelproces wordt er dan ook vaak gebruik gemaakt van het laboratorium om uit te zoeken wat er precies aan de hand is en hoe dit het beste opgelost kan worden. Een laboratorium is daarom onmisbaar voor de opvang.

Samen met een gespecialiseerde arts op het gebied van zeezoogdieren heeft de opvang een lijst opgesteld met apparaten en voorwerpen die nodig zijn om de zeezoogdieren zo goed mogelijk te kunnen helpen. De apparaten die zijn aangeschaft zijn:

  • Endoscopie apparatuur

Gestrande bruinvissen en dolfijnen lijden vaak aan longproblemen en problemen aan de maag en darmen. Voor een juiste beoordeling van de problemen en het nemen van monsters is endoscopie apparatuur belangrijk voor behandeling. Nadat een nieuwe patiënt gestabiliseerd is, volgt standaard na binnenkomst een uitgebreide medische check en wordt met behulp van een bronchoscoop en een endoscoop de luchtwegen en het maagdarmstelsel onderzocht. Op basis van de uitkomsten wordt het behandelplan voor het dier bepaald.

  • Echografie apparatuur

Door ziekte hebben gestrande bruinvissen en dolfijnen vaak langere tijd geen of minder voedsel kunnen vinden. Dit kan de organen aantasten. Met een echoscopie kunnen overige organen door de dierenarts worden beoordeeld.

  • Bloedanalyse apparatuur

Met name in de beginfase van de behandeling van een gestrand dier is het belangrijk om nauwkeurig bloedwaarden te kunnen bepalen op locatie. Het voedings- en behandelplan wordt onder andere op deze waardes bijgesteld. Het afnemen en analyseren van het bloed vindt vaak buiten de normale werktijden plaats en daarom is het handig dat dit in de opvang zelf gedaan kan worden.

Bedankt!

“SOS Dolfijn is Stichting DierenLot en haar donateurs ontzettend dankbaar voor de steun. Mede dankzij de gift van Stichting DierenLot verzorgt het team van SOS Dolfijn op dit moment een gestrande bruinvis. Bruinvis Tess spoelde op 30 januari 2023 aan op Texel en kampt met een zware longontsteking en longworminfectie. Ondanks dat ze erg ziek is, zijn er goede verwachtingen op volledig herstel.”

Wat fantastisch dat DierenLot hieraan kon bijdragen, maar wij hadden dit niet kunnen doen zonder de hulp van onze geweldige donateurs, giftgevers en loterijspelers. Heel erg bedankt!!

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu