Tweede Kamer stemt voor 4 moties inzake dierenartskosten

6 februari 2024

Vandaag werden 5 moties over dierenartskosten in stemming gebracht in de Tweede Kamer. Maar liefst 4 van deze moties werden goedgekeurd. Daar zijn wij heel blij mee! De afgelopen tijd hebben we veel gesproken met politici en beleidsmedewerkers over de kosten van dierenartsen die hard stijgen. Veel mensen kunnen de kosten niet meer betalen en moeten hun dieren afstaan, of nog erger mensen dumpen hun dieren. Daardoor komen er meer dieren in de asielen terecht, maar ook voor deze asielen stijgen de dierenartskosten. Doordat de onafhankelijke dierenarts uit het straatbeeld verdwijnt en er steeds meer praktijken onderdeel worden van grote ketens worden de prijzen steeds verder opgedreven en dat moet een halt toegeroepen worden. Dat kan alleen door regelgeving.

In de eerste goedgekeurde motie van Dion Graus wordt de regering verzocht in te grijpen in de massale overnames van dierenartspraktijken en (voor velen) onbetaalbare vercommercialisering van noodzakelijke, veterinaire zorg aan hulpbehoevende dieren. 

De tweede motie vraagt om het onderzoeken van een prijsplafond voor medisch noodzakelijke behandelingen voor dieren. Goed nieuws want door een maximumprijs voor noodzakelijke behandelingen vast te stellen, worden prijzen niet verder opgedreven maar kan  iedere dierenarts een eerlijke prijs vragen.

In de derde motie vraagt Sandra Beckerman om maatregelen om de dierenartskosten niet verder te laten stijgen en de regering zich hierbij te laten inspireren door maatregelen die in andere landen in Europa en de VS al werken.

De laatste motie vraagt de regering om te onderzoeken hoe de werkdruk van dierenartsen kan worden verlaagd en meer dierenartsen in het vak te krijgen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld weekenddiensten beter verdeeld worden over de dierenartsen, wat veel rust zou opleveren.

Al met al zijn wij erg tevreden met dit resultaat en hopen op een spoedige opvolging van de moties. Dierenartsen zijn  enorm belangrijk en doen erg goed werk, maar het is belangrijk dat de noodzakelijke zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijft.

We bedanken SP, Partij voor de Dieren en PVV voor hun inspanning voor deze moties en natuurlijk alle partijen die de moties gesteund hebben.

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu