Zeehondenakkoord getekend!

3 juni 2020

Op 3 juni is het Zeehonden akkoord waar Stichting DierenLot hard voor heeft geknokt eindelijk getekend!  Stichting DierenLot steunt het Zeehondenakkoord. Wij zijn geen mede ondertekenaar, omdat DierenLot geen uitvoerende partij is en onafhankelijk wil blijven. Wel hebben wij een steunverklaring getekend. Het contract is ondertekend door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gedeputeerde Staghouwer (provincie Groningen) namens de kustprovincies, de zeehondencentra en vrijwilligersorganisaties en de gemeenten in het Waddengebied. Het ministerie van LNV en de kustprovincies stellen voor de komende vier jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het opleiden van zeehondenwachters, onderzoek en communicatie. 

In eerste instantie verliep het overleg voor het Zeehondenakkoord wat stroef, maar na de nodige politieke druk  (motie Weverling/De Groot van maart 2019) zijn alle relevante partijen weer aan tafel gebracht en hebben we samen met onze beneficianten hard gewerkt aan dit Zeehondenakkoord.   

Weliswaar is de onafhankelijkheid van de zeehondenwachters om te kunnen beslissen of een zeehond wel of niet wordt opgevangen, niet helemaal gewaarborgd, maar wel zijn er goede samenwerkingsafspraken gemaakt en veiligheidsmarges ingebouwd (o.a. door het aanstellen van een onpartijdige mediator en de belofte dat de huidige opvang- en reddingsfaciliteiten behouden blijven.)

Het tekenen van het Zeehondenakkoord zien wij als de start van het verder bouwen van vertrouwen. We gaan nu een nieuwe fase in van de samenwerking. Natuurlijk blijven we met dit zeehondenakkoord samen met onze beneficianten de belangen van de zeehonden behartigen. De populatie zeehonden is nu weliswaar stabiel, maar in het verleden zijn er vaker virusuitbraken geweest waardoor de populatie in korte tijd halveerde. En ook dan staan onze redders klaar om de dieren te helpen.   

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu