DierenLot en de Kluivert Dog Rescue Foundation

Op 26-11 was een reportage bij Opgelicht! te zien over de Kluivert Dog Rescue Foundation (KDRF). Hierin is o.a. ten onrechte de suggestie gewekt dat Rossana Kluivert ‘controle heeft over de bankrekening van Stichting DierenLot’. 

KDRF is één van de bijna 250 beneficianten van Stichting DierenLot. DierenLot en KDRF zijn dan ook twee volledig onafhankelijke stichtingen. KDRF heeft geen enkele zeggenschap en inzicht in de donateursgelden die bij DierenLot binnenkomen en worden uitgegeven, anders dan geld wat geoormerkt binnenkomt van donateurs voor KDRF. KDRF is een stichting op Curacao. Bij Stichting DierenLot is er een bankrekening speciaal bestemd voor het geoormerkte geld voor KDRF. Deze rekening staat dus los van de donateursrekening voor DierenLot waarop alle donaties van de ‘normale’ DierenLot donateurs binnenkomt voor hulp aan dieren in nood in Nederland. Op de aparte rekening voor KDRF komen de donaties binnen van de KDRF donateurs in Nederland. Betalingen vanaf deze rekening worden gedaan op verzoek van het bestuur van KDRF (niet Rossana Kluivert), deze betalingsverzoeken hebben na dit officiële verzoek nog het akkoord nodig van  DierenLot en worden daarna gedaan aan Nederlandse leveranciers en aan de rekening van de stichting zelf op Curaçao voor het werk op het eiland.  Net als elke andere organisatie dient KDRF het jaarverslag inclusief financiële verantwoording  aan te leveren en daar houdt men zich aan. DierenLot heeft geen controle op de gelden en giften in natura die rechtstreeks op of naar KDRF op Curacao gaan, maar heeft ook geen reden om te denken dat geld oneigenlijk gebruikt wordt.


Wel heeft ook DierenLot geconstateerd dat, mede door het verbreken van het samenwerkingsverband met Rescue Paws, het Dog Rescue Center met een grote castratie kliniek nog niet gerealiseerd is. Bij een bezoek aan het terrein, waar het oorspronkelijke center gepland was, heeft DierenLot geconstateerd dat daar daadwerkelijk een opvangcentrum werd gerealiseerd en dat daar aanzienlijk meer was dan de ‘hekken’, ook heel veel andere goederen waren al aanwezig, waaronder ook een oude, 2e hands dierenambulance uit Nederland. Deze dierenambulance is bij het verbreken van het samenwerkingsverband tussen KDRF en Rescue Paws weggehaald door KDRF. Het terrein was in beheer van Rescue Paws, KDRF heeft dan ook besloten om alle andere goederen, waaronder idd alle hekwerken, achter te laten. Op dit terrein heeft Rescue Paws nu haar opvang.

 

DierenLot is neutraal in het meningsconflict tussen  KDRF en Rescue Paws en waarom het samenwerkingsverband is verbroken.

 

Donateurs van DierenLot zijn dus niet automatisch donateur van KDRF. Uitsluitend ‘geoormerkt’ geld voor KDRF komt op de speciale rekening  en het geld van DierenLot donateurs wordt ook niet doorgesluisd naar KDRF.

 

Naar aanleiding van de uitzending bij Opgelicht?! waren Peter R. de Vries en Nino Wilkes (zoon van Rossana) op 27 november in de studio bij RTL Boulevard om hun kant van het verhaal te vertellen. Ook John van den Heuvel droeg hieraan bij. Het fragment vindt u hier:

https://www.rtlboulevard.nl/video/tv-fragmenten/video/4936631/peter-r-de-vries-en-john-van-den-heuvel-woest-op-makers-opgelicht

 

Hier een link naar de uitspraak in het kort geding tussen Rossana Kluivert versus Opgelicht?!:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:304

 

Voor verdere vragen kunt u een mail sturen naar info@dier.nu

Deel dit artikel met anderen: