Dieren Calamiteiten Fonds

Van verschillende dierenhulporganisaties ontvangen wij signalen dat door de Corona crisis de bedrijfsvoering in gevaar komt. Pensiondiensten kunnen niet meer uitgevoerd worden, evenementen en open dagen vervallen en inkomsten drogen op. De hulp aan de dieren mag echter niet in gevaar komen en daarom heeft DierenLot het Dieren Calamiteiten Fonds ingesteld waarin we € 1.000.000 beschikbaar stellen voor lokale en regionale dierenhulporganisaties die nu in acute financiële nood dreigen te komen. Elke Erkend DierenLot Beneficiant die door de Corona crisis in nood komt kan, door middel van het aanvraagformulier Noodfonds, een aanvraag doen.

Liquiditeitsproblemen als gevolg van de ‘Corona crisis’
ATTENTIE: 
Het Dieren Calamiteiten Fonds 2020 is opgezet voor Erkend DierenLot Beneficianten om urgente liquiditeitsproblemen, als gevolg van de ‘Corona crisis’, te helpen oplossen die de continuïteit van de dierenhulpverlening nú bedreigen. De uitkeringen zijn een lening (rente 0,5% per jaar), die te zijner tijd terugbetaald moet worden, zodra dit mogelijk is. Later (binnen 18 maanden) zullen we per organisatie afspraken hierover maken en bekijken of het eventueel mogelijk en nuttig is (een deel van) de lening en/of de rente in een gift om te zetten. We adviseren dan ook ten zeerste om fondsenwervende acties te starten op de social media en daarvoor de DierenLot donatieverdubbelaar aan te vragen én goed uit te zoeken op welke overheidsmaatregel mogelijk in jullie specifieke geval een beroep kan worden gedaan.Voor nu is het vooral belangrijk dat alle dierenhulp door kan blijven gaan!  

Organisaties die geen Erkend DierenLot Beneficiant zijn vallen buiten deze regeling. Voldoe je aan de eisen om Erkend Beneficiant te zijn, dien dan daarvoor dan gelijk een aanvraag in. Kijk hier voor meer informatie. Aanvragen om Erkend DierenLot Beneficiant te worden zullen versneld behandeld worden. Het is dan wel van belang de gevraagde informatie volledig aan te leveren. Neem bij vragen eventueel per telefoon of mail contact op.

Aanvraagformulier

Alleen volledig ingevulde en onderbouwde aanvragen kunnen door ons in behandeling worden genomen. Stuur je ingevulde formulier naar noodfonds@dier.nu, dan kunnen we het snel in behandeling nemen.

Vul hier het aanvraagformulier in. Het ingevulde PDF formulier ontvang je in je mailbox zodat je deze kunt ondertekenen en aan ons kan retourneren. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Voor een aantal organisaties zal loonkosten een lastig op te hoesten kostenpost zijn. Kijk eerst of je gebruik kunt maken van de tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Mede door lobby van DierenLot zijn bedrijven en organisaties die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven met SBI code 9609 (onder andere  pensions en asiels voor huisdieren; - uitlaten van honden; - verhuur van paardenboxen, stalling van paarden; - trimmen van honden) toegevoegd aan de regeling.

Donatieverdubbelaar

Probeer ook zelf geld in te zamelen en vraag de donatieverdubbelaar aan
Start een inzamelingsactie op Facebook, of vraag op andere manieren aan je volgers en donateurs of ze je nu willen steunen met een extra bijdrage. Elke Erkend DierenLot Beneficiant kan hiervoor de donatieverdubbelaar aanvragen, nu óók als je dat al eens voor een vergelijkbare online actie hebt gedaan. Hiermee kunnen wij jullie inspanning ook nog eens extra belonen, met een maximumbedrag van €1.250,00.

Deel dit artikel met anderen: