Handvatten Vogelgriep

Samen met dierenhulporganisaties en met advies vanThijs Kuiken van Erasmus Medisch Centrum en DWHC hebben wij handvatten opgesteld hoe om te gaan met vogelgriep. We maken hierbij onderscheid in gemeenten, dierenambulance organisaties en dierenopvangen.

Handvatten voor gemeenten

Handvatten voor dierenambulance organisaties

Handvatten voor dierenopvangen

-