DierenLot en beneficianten aanwezig bij Dierendebat

9 november 2023

Dierenwelzijn leeft onder zowel linkse als rechtse partijen. Dat bleek vrijdag 3 november in het DierenDebat dat onder meer door de Dierencoalitie werd georganiseerd. Zo vonden partijen elkaar in noodhulp voor dieren tijdens rampen, en ook over de gestegen kosten van de dierenarts was veel overeenstemming. Zelfs bij de discussie over de wolf in Nederland werden overeenkomsten waargenomen. Onder leiding van Frits Wester, parlementair verslaggever van RTL Nieuws, gingen BBB, D66, GroenLinks/PvdA, NSC, Partij voor de Dieren, PVV en VVD in discussie over diverse onderwerpen.

Bij de stelling dat de overheid moet zorgen voor dieren tijdens rampen noemde Erik Haverkort (VVD) DierenLot als voorbeeld waarbij er, zonder dat er moties voor nodig waren, hard gewerkt is aan een plan dat door dierenhulporganisaties is opgesteld. Daarnaast werd de aangenomen motie van de PvdD, D66 en PVV aangehaald waarbij noodhulp aan dieren een vast onderdeel wordt van landelijk rampenbeleid. Dierenambulances en -asielen kunnen zo onderdeel worden van de crisisbeheersing tijdens een ramp en beter samenwerken met brandweer en politie.

Bij de discussie over de stijgende dierenartskosten en dat de overheid daarbij moet ingrijpen, kwamen interessante suggesties voorbij. GL/PvdA zoekt, net als NSC, de oplossing in het algemeen verbeteren van de bestaanszekerheid, zodat mensen óók de dierenarts kunnen betalen. De PvdD en de BBB willen dat zorg voor dieren, net als zorg voor mensen, wordt vrijgesteld van btw. De partijen maken zich ook zorgen over internationale investeerders die dierenartspraktijken opkopen. Dat leidt volgens hen steevast tot hogere tarieven en de PvdD heeft dit ook aangekaart bij de Autoriteit Consument en Markt.

DierenLot was met een aantal beneficianten aanwezig bij het debat en ging na afloop in gesprek  met diverse politici en andere relevante stakeholders.

-