Lever input voor het Twintigpuntenplan Wildopvang

14 februari 2024

Afgelopen jaar heeft demissionair Minister Adema de sector Dierenambulances (organisaties) gevraagd een lijst aan te leveren met de knelpunten waar de Dierenambulance organisaties mee te maken hebben. Dit heeft de Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances gedaan door 20 verbeterpunten te benoemen. Ten eerste zijn dit punten waarin dierenambulances elkaar kunnen vinden om samen op te trekken qua verbeteringen, maar daarnaast punten die naar verwachting nog discussie opleveren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 20-punten plan voor dierenambulances. De lijst is vanuit de Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances aangeboden aan het ministerie van LNV en is een goede leidraad gebleken om de discussie te voeren over en oplossingen te bieden voor deze punten.

Voor de wildopvangcentra zijn er ook genoeg (knel)punten die voor een discussie in aanmerking komen. In navolging van de 20-puntenlijst van Dierenambulance (organisaties) is er vanuit het Ministerie van LNV ook het verzoek gekomen bij de Spreekbuis om voor de wildopvangcentra een dergelijke lijst met punten aan te leveren. Bij deze is dan ook het verzoek aan een ieder die daar aan wil bijdragen dit aan te leveren ofwel via een lid van de Spreekbuis of te mailen naar [email protected]. Het is daarbij belangrijk niet alleen met de vinger te wijzen, maar juist ook kritisch naar onszelf te kijken wat beter kan en opbouwend mee te denken in mogelijke oplossingen. Op basis van alle (knel)punten en oplossingsvoorstellen zal dan een overzicht worden gemaakt en ter discussie met het ministerie van LNV worden gedeeld. Uiteraard zullen we de definitieve lijst met iedereen delen via de website van de Spreekbuis. Deze zal binnen afzienbare tijd online komen. Hier wordt hard aan gewerkt door diverse leden van de Spreekbuis. Zodra de website online komt zal dit worden gemeld via de gebruikelijke kanalen.

We hopen dat zo veel mogelijk mensen de moeite zullen nemen om een bijdrage te leveren voor de lijst met punten voor de wildopvangcentra zodat we de juiste punten kunnen bespreken met het ministerie maar ook om met elkaar te kijken naar oplossingen die praktisch uitvoerbaar zijn voor wildopvangcentra. Alvast dank voor je hulp!

-