Spreekbuis Wildopvang en dierenambulances

Inmiddels is de Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances vaste gesprekspartner bij het ministerie van LNV voor zaken die voor dierenhulpverleners van belang zijn. Zo doen we ons best om een eerlijke en uniforme landelijke richtlijn voor vergoedingen voor dierenambulances en wildopvang voor elkaar te krijgen. Het zou goed zijn als er een uniforme richtlijn komt waarmee provincies en gemeenten uit de voeten kunnen als het gaat om het vergoeden van transport en opvang van in het wild levende dieren in nood. Daarvoor kan de Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances een gedegen financiële onderbouwing aanleveren.

Daarnaast werken we aan een subsidievoorstel voor een basis opleiding voor dierenambulances die we gratis aan dierenhulpverleners willen aanbieden. De Spreekbuis heeft een handelingenlijst met een uitvoeringsvoorstel opgesteld voor het centraliseren van kwaliteitsverbetering op landelijk niveau. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de lokale regels en individuele afspraken die zelfstandige dierenambulances maken. Het is dus een faciliterend voorstel waarbij dierenambulances op vrijwillige basis aan kunnen deelnemen.

Binnenkort zitten we ook weer aan tafel bij het ministerie om de concept beleidsregels ‘Kwaliteit opvang Inheemse Diersoorten’ te bespreken. Het concept van de beleidsregels wordt nu ondervonden aan de toetsing door RVO en de NVWA. Het duurt dus niet lang meer voordat ze definitief gepresenteerd kunnen worden.

Ondertussen heeft Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van de provincie Noord-Holland formats opgesteld als hulpmiddel voor wildopvangcentra. Door deze formats kunnen wildopvangcentra de regelgeving van het ministerie vertalen naar hun bedrijfsvoering. Deze regels gaan bijvoorbeeld over goede hygiëne, quarantaine of euthanasie. We zijn heel benieuwd hoe de wildopvangcentra deze formats beoordelen. De Spreekbuis vindt het  namelijk geen goede zaak dat de Noordhollandse wildopvangcentra slechts 1x zijn bezocht en daarna nooit meer bij het proces zijn betrokken. Bovendien is het in onze ogen de omgekeerde volgorde als er wel al formats zijn, maar de nieuwe beleidsregels nog niet vastgesteld zijn. Wat is jullie mening daarover? Mail je reactie naar [email protected]

-