Uitdagingen en oplossingen vogelgriep bij in het wild levende dieren

In dit actieplan komen uitdagingen en oplossingen romdom de vogelgriep bij in het wild levende dieren aan bod. 

PDF actieplan

-