Diervizier: neem een kijkje op dit kennisplatform!

In samenwerking met grote en kleine gemeenten, het ministerie van LNV, dierenhulporganisaties en kennisinstellingen heeft DierenLot het kennisplatform Diervizier opgericht. De wettelijke taken van gemeenten op het gebied van dieren(welzijn) zijn beperkt, omdat veel verantwoordelijkheid bij de landelijke overheid ligt. Toch komen er steeds meer diergerelateerde vragen op het bordje van gemeenten. Om hiermee aan de slag te kunnen gaan is kennis, ervaring en beleid nodig wat soms ontbreekt. Daarom hebben wij onze krachten gebundeld op www.diervizier.nl.  Daar kunnen gemeenten, maar ook dierenhulpverleners, terecht voor interessante informatie, zoals vogelgriep, de opvang van in het wild levende dieren, bijtincidenten met honden, maar ook aan duurzame beheersing van de eikenprocessierups, insecten vriendelijk bermbeheer en natuur inclusief bouwen. Gemeenten kunnen (gratis) lid worden van Diervizier, waarbij zij naast het openbare gedeelte ook via een gesloten platform van elkaar kunnen leren, elkaar vragen stellen en elkaar inspireren. Kortom: interessant, zowel voor gemeenten als voor dierenhulpverleners om te raadplegen.

-

Ook leuk om te lezen!

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu