HartvoorDieren Lotgevallen: Ooievaars helpen

4 december 2016

Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij te Schiphorst bestond in mei 35 jaar. En 25 jaar geleden werd het project officieel een stichting; een dubbel jubileum dus. In 1981 stelden Els en Frits Koopman een deel van hun grond beschikbaar voor de inrichting van het buitenstation. Zij zijn sindsdien beheerders van het lokale ooievaarsproject. Het project, gelegen aan het rustieke dal van de Reest, de beek die de grens vormt tussen Drenthe en Overijssel, had de herintroductie van de witte ooievaar als broedvogel in Nederland tot doel. Deze oer-Nederlandse vogel dreigde als broedvogel uit ons landschap te verdwijnen. Het landelijke project omvatte ooit het fokstation Het Liesveld en twaalf buitenstations verspreid over Nederland.

Ooievaarsstation De Lokkerij wordt in stand gehouden door vrijwilligers die onontbeerlijk zijn. Het zijn er op dit moment 36, die veelal een speciale taak vervullen. In en rond het Ooievaarsstation bevindt zich de grootste concentratie ooievaars in ons land. Sinds de start van het beschermingswerk zijn er vanuit De Lokkerij alleen al meer dan 2.000 jonge ooievaars op trek gegaan. Nu bewonen 43 paren de nesten op het perceel. En dat bij een start van nul!

Veel inspanningen

Het succes is natuurlijk niet vanzelf gekomen. Daaraan is door alle vrijwilligers veel tijd en vaak moeizame inspanning besteed. De beheerders, die op het station wonen, zijn dagelijks in touw voor de ooievaars. Wat gebeurt er al zoal op dit station? Om te beginnen is de opgave het in goede conditie houden van de lokale populatie. Zo worden jonge ooievaars die in de problemen zijn geraakt opgevangen en verzorgd. Ook in moeilijkheden geraakte jongen van elders worden hier zo nodig opgevangen.

Al vele jaren, als het merendeel van onze ooievaars op trek is, vestigt zich hier een overwinterende groep afkomstig uit alle windstreken. Ze ‘logeren’ hier tot midden februari. De opstallen moeten worden onderhouden en dat geldt in het bijzonder voor de nestplaatsen. Het station is in de leukste periode van het jaar op bepaalde dagen voor het publiek toegankelijk. Ook groepen worden op afspraak ontvangen. Er zijn dan altijd voorlichters aanwezig. Wij beschikken over een klein informatiecentrum, en ook daar staat iemand paraat. Hieraan voorafgaand is veel voor te bereiden. Wij bouwen onder andere nestplateaus die worden verkocht. In de drukke periode staat ook de telefoon niet stil en is er veel mailverkeer. Voor de instandhouding van ons project zijn de normale inkomsten soms niet toereikend. Wij prijzen ons daarom gelukkig dat wij een beroep kunnen doen op Stichting DierenLot, zeker als het van onze stichting financieel een te zware investering vergt.

Wilt u meer weten? Ga dan naar www.delokkerij.nl  of  www.facebook.com/delokkerij en leer meer over deze Stichting en haar vrijwilligers.

 

Tekst: HartvoorDieren

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu