Evaluatie project Zeeland zwerfkattenaanpak

15 juni 2023

Onlangs heeft de werkgroep van het verwilderde zwerfkatten project in Zeeland samen met de provincie het vierjarige project van TNRC en predatie-onderzoek geëvalueerd en gekeken of en hoe we verder gaan.

We kijken terug op een mooie samenwerking tussen dierenhulporganisaties, terreinbeheerders en natuurorganisaties en we kunnen wel zeggen dat Zeeland een goede inspiratiebron is geweest voor bijvoorbeeld het TNRC-project in Utrecht en ook voor landelijk beleid.

Bijzonder is dat het predatie-onderzoek bij de Neeltje Jans leidde tot slechts een paar ontdekte katten die in het betreffende Zeeuwse natuurgebied rondliepen. Na onderzoek van onder andere de uitwerpselen kunnen we de conclusie trekken dat ze hoofdzakelijk veldmuizen en ratten eten (en geen enkele weidevogel). Dit is bijzonder, omdat er binnen de provincie het beeld heerste dat er sprake was van  een ‘groot zwerfkattenprobleem die een bedreiging zou vormen voor de weidevogels en grondbroeders’.

We kunnen trots zijn op onze beneficianten in Zeeland, en met name Stichting Scheldekat, die jaarlijks ruim 400 katten behandelt met TNRC en ze altijd een goed plekje weet te geven.

Hoe nu verder? Stichting Scheldekat had al wel eens gepleit om een pilot op te starten in Zeeuws-Vlaanderen met een aantal gemeenten daar om een regionale castratieverplichting door te voeren. Het is immers moeilijk uit te leggen aan onze zuiderburen dat België al jaren wel een castratieplicht heeft terwijl net over de grens in Nederland de katten gewoon voortdurend vaak ongewenste nestjes krijgen. Hiervoor moet er goed gekeken worden of dit juridisch haalbaar is. Zo’n project zou een mooie stap zijn naar landelijke wetgeving en wij juichen dat dus toe.

-