Mooi succes bij Provinciale Staten Utrecht: Pilot TNRC

14 oktober 2020

Na een intens debat in de Provinciale Staten Utrecht over de jacht op katten, hebben wij mooie toezeggingen gekregen van de gedeputeerde Bruins Slot om een pilot te starten met TNRC, oftewel het vangen, castreren, en zoveel mogelijk herplaatsen van verwilderde zwerfkatten uit de natuur. Zij staat open voor alternatieven en preventieve maatregelen om het zwerfkattenprobleem diervriendelijk op te lossen. Hoewel de gedeputeerde ook het advies van de Faunabeheereenheid om katten te blijven afschieten als zwaarwegend ziet, benadrukt ze wel het belang van het gebruik van vangkooien door de jagers, zodat zij de katten vooraf kunnen controleren op een chip en dus een mogelijke eigenaar.

Wat DierenLot betreft kunnen die jagers er op dat moment beter voor kiezen om die katten in de vangkooien direct over te dragen aan de lokale dierenambulance of Stichting Zwerfkatten Nederland i.p.v. in de kooi dood te schieten. Daarnaast onderstreept de gedeputeerde het belang van een landelijke chipplicht en zoekt daarin de samenwerking met andere provincies om een krachtig signaal af te geven richting het Rijk. Tot slot is het geven van voorlichting over verantwoord huisdierbezit van belang om te voorkomen dat een huiskat een zwerfkat wordt.

Kortom; men is nog niet hierover uitgepraat. Weliswaar is dit voor DierenLot een mooi begin van een kanteling in de provincie Utrecht, zover zijn we nog nooit gekomen als het gaat om de discussie over de jacht op katten. Wij kijken hoopvol uit naar de vervolgstappen binnen de provincie.

-