Ingrijpen in hoge dierenartskosten?

21 september 2023

Zoals jullie onlangs in het NRC en ook in het voorwoord van de meest recente uitgave van het Vakblad Dierenhulpverlening hebben kunnen lezen, maken we ons zorgen over ontwikkeling van prijsstijgingen bij dierenartsen. Een tijdje geleden hebben wij een inventarisatie gemaakt onder dierenambulances en dierenopvangcentra als het gaat om het tekort aan dierenartsen in relatie tot hoge kosten die doorberekend worden door de grote ketens zoals Anicura en Evidensia. Het leverde een aardig beeld van de schrijnende situatie. Daarnaast krijgen we nu regelmatig telefoontjes van zowel dierenhulporganisaties als gemeenten die worstelen met het armoedeprobleem door toenemende kosten. Hierdoor zien we met name de laatste tijd meer dieren met gebreken binnenkomen bij de opvangcentra, waarvan afstand gedaan wordt of die worden gedumpt, omdat mensen het gewoonweg niet meer kunnen betalen. Denk aan oudere dieren met suikerziekte, nierproblemen, breuken etc. Intussen zijn dankzij onze lobby diverse moties aangenomen: Beckerman wil hulp door dierenarts weer betaalbaar maken - SP en Partij voor de Dieren | Motie over een onderzoek naar de prijsontwikkelingen in de dierenzorg.

Zeker de komst van de Huis-en hobbydierenlijs die in 2024 wordt doorgevoerd in combinatie met het amendement waarbij je 30 zoogdieren die op de positieflijst staan niet ‘zomaar’ mag doden  geeft dilemma’s. Enerzijds biedt het handvatten voor een beter dierenwelzijn maar tegelijkertijd veel meer macht van dierenartsen om te beslissen over leven en dood. Zou zouden dierenartsen hun klanten (lees: dierenhulpverleners) dus flinke kosten kunnen doorberekenen omdat het dier nog een kans op uitstel of (gedeeltelijk) herstel heef en alleen de dierenarts dan mag beslissen wanneer een dier uit zijn lijden mag worden verlost. Iets om over na te denken…. Is het niet eens tijd om een ziekenfonds in het leven te roepen voor minima en dierenhulporganisaties om de dierenarts te kunnen betalen? Of voor de overheid om het verdienmodel voor aandeelhouders van commerciële dierenartsketens aan banden te leggen door vaste lage tarieven?

-