Stand van zaken TNRC-project provincie Utrecht

12 januari 2023

Met de oplaaiende discussie over het afschieten van katten in Friesland, geven wij graag aandacht aan hoe het beter kan, namelijk met TNRC zoals bij de provincie Utrecht gebeurt.

Sinds afgelopen mei is er na een zorgvuldige voorbereidingsperiode daadwerkelijk gestart met de uitvoering van het TNRC-project voor de verwilderde zwerfkatten in de provincie Utrecht. Vroeger werden daar jaarlijks gemiddeld 400 verwilderde katten afgeschoten. Het doel van het project is het voorkomen van predatie van beschermde soorten door verwilderde katten zonder daarvoor afschot als middel in te zetten. Samen met de provincie en vertegenwoordigers van de Faunabeheereenheid zit DierenLot in de stuurgroep van dit project. Stichting Zwerfkatten Nederland coördineert alle uitvoerende acties. De behandelde katten worden niet zomaar weer teruggezet in natuurgebieden, maar alleen in eigenaarsverband (terug)geplaatst. Denk hierbij aan opvanggezinnen, dierenasiels en op boerderijen als muizenvangers.

Op dit moment zijn er al meer dan 300 katten middels de TNRC methode behandeld. Hiermee lijkt het beoogde aantal van ongeveer 400 katten per jaar realistisch. Om de rol van de kat als predator beter inzichtelijk te krijgen zijn er ook twee monitoringsprojecten gestart met wildcamera’s en uitwerpselenonderzoek. We hopen dat ook Friesland deze methode gaat omarmen, zodat nergens meer in Nederland op katten geschoten hoeft te worden.

-